Základy informatiky hardware

Základy informatiky hardware

Zklady informatiky hardware Ing. Roman Danel, Ph.D. [email protected] Institut ekonomiky a systm zen Hornicko geologick fakulta Hardware

Co je to hardware? Co je to software? Co je to CPU?

Co je to motherboard? Co je perifern zazen? USA: hardware = obchod se elezem Hardware monitor

Hardware je veker fyzick zazen potae. Je to ve, na co si meme shnout, ve co m njakou hmotu. grafick karta klvesnice procesor skener

digitln fotoapart pota Zkladn komponenty potae Zkladn komponenty jsou ty, bez kterch nelze pota spustit. Sk potae (case)

prostor pro CD, DVD mechaniky tlatko reset tlatko start prostor pro disketovou mechaniku kontroln LED power a HDD pedn ppojn msta pro zazen USB

Zkladnm konstruknm prvkem potae je sk, do kter jsou namontovny vechny dal dleit soustky, kterm se k komponenty. Skn se li velikost a tvarem. Ty, kter pracuj v horizontln poloze, tj. naleato, se nazvaj desktopy. Vechny ostatn se nazvaj tower, co v anglitin znamen

v. Ty se pak dl podle velikosti na minitowery, midi nebo middletowery a bigtowery. Prostedn skupina je nejobvyklej. Velikost skn nm uruje kolik se do n vejde disk, mechanik nebo dalch roziujcch soustek. Sk potae obsahuje tak zdroj proudu, kter dodv energii vem komponentm.

Pota typu PC Vychz z von Neumannova koncepce

Zkladem je procesor, mozek potae Procesor m svou architekturu Procesor vykonv instrukce Vrobci: Intel (Pentium, Celeron), AMD (Athlon) Procesor (CPU) Centrln procesorov jednotka zkrcen procesor, je nco jako mozek

celho potae. Na jeho vkonu a rychlosti nejvce zvis zda bude pota hbit nebo ln. Provd veker vpoty, komunikuje se vemi komponenty, zajiuje vmnu dat a to vechno rychlost a tyi miliardy cykl za vteinu. Protoe pi prci vydv znan teplo, mus bt opaten chladiem a ventiltorem. V souasn dob se v osobnch potach meme setkat s procesory pouze dvou vrobc, a

to Intel a AMD. Kad z nich vyrb mnoho typ lic se rychlost, vkonem a provedenm patice, tzv. socketem. Mezi jednotlivmi typy je tak znan rozdl v cen. Procesor te z pamti strojov instrukce a na jejich zklad vykonv

program elektronick integrovan obvod adi, registry, ALU, FPU, cache, jdro procesoru (=procesor v tradinm pojet, bez perifernch st jako je cache a perifern obvody) vcejdrov integrovan obvod obsahuje nkolik jader + logiku slouc k jejich propojen kombinace s programovatelnmi hradlovmi poli (FPGA) pizpsoben procesoru aplikaci

SoC System on the Chip integrovan obvod obsahujc krom procesoru i grafiku, zvuk a obvody pro pipojen periferii Procesor Taktovac frekvence (Hz) Vkon dn frekvenc, cache, architekturou (kolik instrukc zpracuje bhem jednoho taktu, kolik m jader) Zkladem je superist kemk

Miliony aktivnch prvk tranzistor Mus se chladit Napt 3.3 V, 1.6 V Parametry procesoru Frekvence (=poet pracovnch cykl za sec) Sbrnice FSB (Front Side Bus) vy rychlost FSB zvyuje vkon celho potae; sbrnice, kter pen komunikaci mezi procesorem a

ipsetem zkladn desky Multiplier (nsobitel) udv, kolikrt je procesor rychlej ne zkladn deska Pam cache (vyrovnvac pam) Cache Cache = vyrovnvac pam L1 na procesoru L2 na zkladn desce

Vkon procesoru ka vnj sbrnice vnitnch registr ka vnitnch registr

ka adresov sbrnice rychlost procesoru Architektury procesor CISC pln instrukn sada RISC Redukovan instrukn sada men mnostv

jednoduchch instrukc umouje pout zven taktovac kmitoet Vt poteba pamti Matematick koprocesor Pro prci s floating point Dve samostatn ip SW mus umt koprocesor vyuvat

Procesor Intel i7 Procesor AMD Phenom II X4 Motherboard (zkladn deska) Zkladn deska Zkladn deska (anglicky Main Board, Motherboard) nejvce ovlivuje celkov vlastnosti a monosti potae. Je to deska obsahujc vtinu soust a jej hlavn funkc je vzjemn propojen a zen vech zkladnch i

pdavnch komponent. innost zkladn desky d nkolik integrovanch obvod, tzv. ipov sada. Nkter funkce zkladn desky se nastavuj prostednictvm programu BIOS (Basic Input Output System), kter je na desce ji nainstalovn vrobcem. sloty pro karty PCI procesor ipov sady s chladiem slot grafick karty AGP nebo PCI-E konektory SATA

konektory IDE konektor disketov mechaniky konektory pamt RAM vstupn / vstupn konektory patice pro CPU

Zdroj: https://ist94.wikispaces.com/Integrated+motherboards Moterboard blokov schma Zkladn typy MB ATX (Advanced Technology eXtended) microATX men rozmry, men poet slot BTX pro procesory s vy frekvenc a tepelnm vkonem

Chipset s FSB NorthBridge komunikace mezi procesorem, pamt a sbrnic pro grafick karty SouthBridge komunikace se sbrnic PCI a zazenmi, kter jsou pmo pipojeny na MB Zkladn deska s mstky

Uspodn chipsetu se sbrnic FSB Chipset se sbrnic HyperTransport BIOS Jak je funkce BIOSu? POST MBR

Nstupce BIOSu - UEFI Intel, 2011 Clem je zkrtit nbh systmu po zapnut potae Podpora vtch disk (BIOS max. 2 TB) Nastaveno odkud m bootovat, paraleln sputn diagnostickch aplikac a antivir Windows mohou pout ovladae UEFI a nemus provdt jejich load

Zkladn deska Patice (socket)

Slot (bank) Sbrnice (bus) ipset Integrovan dly Zkladn deska typy napjen AT 12V, 5V, mechanick zapnn a vypnn ATX pota lze vypnout pmo z operanho systmu, 24 pin konektor nebo 20 a 4 pinov,

napjen 3.3V, 5V, +12V, -12V Hodiny relnho asu (RTC) Co to jsou hodiny relnho asu? Integrovan obvod, kter udruje daj o ase Napjen bateri Od eho bv as odvozen? Krystal kmit na urit frekvenci (pesnost jako u

nramkovch hodin) Frekvence st 50 Hz v R, kolsn zpsobuje nepesnost Zdroj K emu je zdroj? Jak je spoteba jednotlivch komponent PC? Zdroj

Zdroj (150W - 250W) poskytuje napt (+5 V, -5 V, +12 V, -12 V); a napjec kabely, kter slou k piveden napjecho napt do jednotlivch komponent Zdroj Barevn znaen vodi: ern zem erven 5 V lut 12 V

Konektory Main Power, Power 12V (P4), AUX Power, Peripheral Power, Floppy Drive Power, Serial ATA, Orientan spoteba komponent

tyjdrov procesor 100W-130W Vkonn grafick karta a 100 W Pevn disk 5-25 W Zkladn deska 25-50 W Sov karta PCI 4W

Operan pam - RAM RAM = Random Access Memmory K emu slou operan pam? Pam je s procesorem spojena sbrnic Parametry pamt velikost, rychlost (Hz) Po vypnut potae je obsah ztracen Pomoc program vytvme datov soubory. Tento proces probh v operan pamti. Soubory se ukldaj na disk.

Pro? Pamti Pam DIM Kingston DD3 Typy pamt

SIMM a DIM (ob u velmi zastaral a prakticky nepouvan) SDRAM - asto pouvan ve starch potach, pracuj na frekvencch do 133MHz DDR - V souasnosti asi nejpouvanj typy pracujc na frekvencch do 400MHz DDR2 - nejnovj a nejrychlej typy pamt RAM

Dynamick (DRAM) Kondenztory a tranzistory Velk kapacita, nzk cena Dlouh pstupov doba, obnovovac cyklus Statick (SRAM) Rychlej Mal kapacita, vy cena

RAM - parametry Velikost (kapacita) a 4 GB Frekvence CAS Latency (Column Access Strobe Latency) doba mezi zaslnm pkazu na ten daj a momentem, kdy jsou data k dispozici 2, 2.5, 3 tRP Row Percentage Time as potebn ke zmn pamov buky (m men tm lpe) tRAS, tRCD,

dual channel dvoukanlov spojen s operan pamt (moduly se mus osazovat v prech, kad DIMM do jin skupiny bank, aby k nmu vedla samostatn sbrnice) Doporuen RAM WinXP 512 MB Vista 1 GB SW pro test pamti

www.goldmemory.cz www.memtest86.com http://oca.microsoft.com/en/windiag.asp nstroj od Microsoftu Pam typu ROM Read Only Memory = pouze ke ten Nap. BIOS EPROM - pepisovateln

Pevn disk Winchester, hard disk Magnetick zznamov mdium Plotny z hlinku nebo skla - neohebn Subsystm pevnho disku: Diskov jednotka Desky rozhran pevnch disk Propojovac kabely

Pevn disk Data se na pevn disk ukldaj do stop (tracks) a sektor (sectors) pomoc jednotlivch pohyblivch hlav umstnch na zvsu. Pohyb hlav linern krokov motor nebo elektromagnet Hermeticky uzaven

Parametry HD Kapacita velikost [B] Otky (RPM=Rotate Per Minute) Pstupov doba (Seek Time) = doba vystaven + doba ekn, <10 ms Typ rozhran (IDE, EIDE, ATA) Penosov rychlost (700-5000 kB/s) Velikost vyrovnvac pamti (dnes 2-8 MB)

ez pevnm diskem Velikosti HD Prmr 3,5 bn velikost Prmr 2,5 notebooky Extern 2,5 napjen pes USB. Geometrie HD Hlavy (heads) poet hlav = poet aktivnch

ploch, krokov linern motor Stopy (tracks) poet stop na aktivn ploe Cylindry (cylinders) vechny stopy se stejnm slem na vech discch Sektory (sectors) poet sektor stopy Princip HD vztah mezi stopami a cylindry Disk - kabely

Rozhran HD IDE EIDE Master/Slave, max. 4 zazen na sbrnici ATA, Ultra ATA SCSI skazi vlastn procesor SATA (= Serial ATA) samostatn adi, nemus bt Master/Slave

SATA II Rozhran SCSI Pevn disky Na rozdl od diskety hlavika nen v kontaktu s mdiem Sektor 512 B Povrch (strana), zznamov stopa

Rozdlen stop na sektory po 512 B se nazv formtovn Kapacita = poet povrch * poet stop * poet sektor * 512 RAID Co je to RAID? Jak typy RAID znte?

RAID RAID = Redundant Arrays of Inexpensive Disks RAID spov v pouit vcera (nejmn dvou) disk, pipojench k adii. Pomoc implementovan logiky doke tento adi distribuovat data nkolika diskovm jednotkm. Krajnmi zpsoby distribuce jsou pomrn rozdlen dat mezi disky (striping) a zrcadlen (mirroring).

Typy RAID Raid 0 Striping (rozdlen zznamu dat na vce disk vy rychlost) Raid 1 Mirroring (zrcadlen) Raid 0+1 Mirrored Stripping Array Raid 10Striping with Mirroring a dal

RAID 0 RAID 1 Zdroj: http://www.prepressure.com/library/technology/raid Mdia pro zznam informac

Diskety (Floppy Disc) CD DVD Blu-ray Pskov jednotky (streamery)

Prun (floppy) disky - diskety 5,25, 3,5 Plastov kotou pokryt magnetickou vrstvou pro zznam dat V obalu otvory pro hlaviky Single Density, Double Density 3,5 720 KB, 1,44 MB

Rychlost oten 300 360 otek/sec Ochrana proti zznamu 5,25 pelepenm otvoru zakeme zpis 3,5 otevenm oknka zakeme zpis Diskety CD Povrch CD je opaten kovovou reflexn vrstvou

odr svtlo dopadajcho laserovho paprsku do snmac hlavy. Informace je zaznamenna tak, e jsou vytvoeny prohlubn, kter zmenuj intenzitu odraenho svtla. Prmr 12 cm Kapacita 750 MB Souborov systm ISO 9660 CD

VYSOK ODRAZIVOST NZK ODRAZIVOST CD TENK KOVOV VRSTVA OBJEKTIV KOLIMTOR Al

PODLOKA PRHLEDN DIELEKTRIKUM Obr. 4.5: Princip ablastivn metody optickho zznamu DETEKTOR DLIC KOSTKA VYSOK ODRAZIVOST

NZK ODRAZIVOST POLOVODI. LASER Obr. 4.4: Princip optick snmac hlavy TENK KOVOV VRSTVA Al

PODLOKA PRHLEDN DIELEKTRIKUM Obr. 4.6: Princip bublinov metody optickho zznamu Zdroj: http://diit.cz/clanek/jak-funguje-zapis-na-cd-rw CD-R CD-R - recordable

Plen zaht na 300st nevratn zmna barvy kde je hodnota nula a tato oblast (pit) ji neodr barvu Lisovn rozdlu barvy se dosahuje pomoc prohlubn podstatn vy kvalita a trvanlivost Vrazn odraziv msto 1 (LAND) Vrazn neodraziv msto 0 (PIT) CD-RW

Rewritable Na rozdl od CD a CD-R m toto mdium v sob chemickou vrstvu, kter me bt v amorfn nebo krystalick struktue. Amorfn struktura rozptyluje svteln paprsek laseru, kdeto krystalick struktura ho propout. Zpis neboli zmna struktury citliv vrstvy se provd zvenou intenzitou laserovho paprsku, m se vrstva lokln zaheje a roztav.

Formty CD - specifikace Rzn formty CD byly postupn specifikovny ve standardech, oznaovanch anglicky jako knihy rznch barev: erven kniha (red book) - Audio CD lut kniha (yellow book) - CD-ROM - pro zznam dat, pouze pro ten zelen kniha (green book) - CD-I - interaktivn CD oranov kniha (orange book) - CD-R (zapisovateln CD; vyrbj se przdn, lze zapsat jednou na kad msto, tzn. je mon nap. nejdve zapsat jen jednu stopu a dopsat dal pozdji, pokud je mdium ponechno

oteven) a CD-RW (pepisovateln CD; lze zapisovat opakovan) bl kniha (white book) - Video CD modr kniha (blue book) - Enhanced CD, CD plus a CD-G bov kniha (beige book) - PhotoCD arlatov kniha (scarlet book) - SACD DVD DVD = Digital Versatile Disc DVD+, DVD- (pvodn dv skupiny vrobc, kad

mla vlastn normy) Varianty: Jednostrann Jednovrstv kapacita 4,7 GB (DVD-5) Dvouvrstv 8,5 GB (DVD-9) Oboustrann Jednovrstv 9,4 GB (DVD-10, DS/SL) Dvouvrstv 17 GB (DVD-18, DS/DL)

DVD Kapacita DVD nespov pouze na vrstvch, ale i na hustot ( velikost pit CD-1,6 mikrometru, DVD 0,74) Mechaniky DVD um st i CD dvouokov systmy DVD-ROM, DVD-RW

Nstupce DVD HD-DVD - nespn Blue Ray Blu-ray disk pat k tet generaci optickch disk, urench pro ukldn digitlnch dat. Data se ukldaj ve stop tvaru spirly 0,1 mm pod povrch disku, pn odstup stop je 0,35 m. Pro m. Pro ten disk Blu-ray se pouv laserov svtlo s vlnovou dlkou 405 nm. Technologii vyvinula japonsk firma Sony, podl se na n tak nap. firma Philips. Nzev disku pochz z anglickho

Blue ray, tj. modr paprsek, oznaen souvisejc s barvou svtla pouvanho ke ten. Kapacity blu-ray 8 cm Jednovrstv 7,8 GB Dvouvrstv 15,6 GB 12 cm

Jednovrstv 25 GB Dvouvrstv 50 GB Pskov jednotky - streamery Sekvenn zazen Pipojen: IDE, SCSI, adi disket Pskov streamery intern, extern Roziujc karty

Dve se pouvaly tak ISA, VESA AGP pro grafick karty PCI (=Peripheral Component Interconnect) sbrnice pro pipojen periferi k zkladn desce, paraleln penos dat PCI Express PCI Express 1 (ka 1 bit ) zvukov karty PCI Express 16 grafick karty, nhrada AGP

Zdroj: https://ist94.wikispaces.com/Motherboards Grafick karta elem GK je zobrazen obrazu na monitoru Me bt integrovna na zkladn desce Zkladem je adi videa generuje videosignly, obnova obrazu cyklickm tenm z video-RAM pamti Typy: Hercules (monochromatick), CGA, EGA, VGA, SVGA Textov reim

Grafick reim Rozlien Matice znaku Poet barev (barevn hloubka) Frekvence - rychlost vykreslen v Hz Grafick karta GeForce GTX295 PCI Expressx16,

2xDVI, 1xHDMI Parametry grafick karty Grafick ip (GPU) adi pamti, shadery, TMU jednotky, ROP jednotky a dal Rychlost ipu a pamti Velikost pamti (GDDRx, DDR), integrovan GK vyuvaj operan pam Sbrnice AGP, Express PCI Maximln rozlien

Opakovac frekvence Pdavn funkce (vstup na dva monitory, pjem TV signlu) rove ovlada Firmware (=BIOS) informace o GK (takt, napt, vrobce,) Vstupy (VGA, DVI (pro LCD a projektory), S-Video, Composite Video, HDMI (zazen s vysokm rozlienm, nap. televizory) Vrobci grafickch karet

nVidia Ati (AMD) Intel VIA

MSI Geminium-Go 3D akcelertor Zobrazovn prostorovch scn Standardy API rozhran: 1. Open GL (Open Graphics Library) nejstar, standard pro potaovou grafiku, aktuln verze 4.1 (bezen 2010) 2. Direct X Microsoft, jednodu programovn

3. Glide (pro GK Voodoo, od 3dfx) Monitory

CRT - analogov LCD pomr stran 4:3 Wide LCD 16:9 odpovd vce funkci oka 15 LCD = 17 CRT Geometrie obrazu > obdlnk Monitor CRT CRT

Monitory

Barevn model RGB (aditivn) Od 20 snmk/sec lovk vnm plynul obraz CRT aspo 85 Hz LCD mn - prvky maj setrvanost Rozlien poet bod Velikost 15, 17, 19, Televize PAL (720x579), SECAM, NTSC

VHS 328x240, DVD > PAL kvalita Monitor - televize Televize obsahuje navc vysokofrekvenn vstupn obvod (tuner) umouje pipojit antnu Monitor CRT (Cathode Ray Tube) vakuov obrazovka Monitor LCD (Liquid Crystal Display) tekut

krystaly Parametry monitoru

Velikost (hlopka v palcch) Rozlien (v pixelech) Obnovovac (vertikln) frekvence Hz Doba odezvy u LCD (doba, za kterou se bod rozsvt a zhasne; a 2,5 ms Barevn hloubka

Vstupy (D-sub 15 pin, DVI, HDMI) Spoteba (W) Pozorovac hel V/V zazen

Klvesnice My Joystick Tablet Zvukov karta Zvukov karty

Sound Blaster od Creative, ESS, Crystal, Yamaha, ForteMedia, Zvuk Co je to zvuk? Jak vznik? Rozsah 16 Hz a 20 kHz Zvukov vlny se prostedm

Co je to vzorkovn? Jak znte formty pro ukldn zvuku? Co je to WAV, mp3? Zvukov karta integrovan nebo extern karta

Pro jsou CD vzorkovny frekvenc 41 kHz? Shannon-Kotelnkv teorm Zvuk Vstupy zvukov karty Vzorkovac kvalita 11025 Hz telefonn

22050 Hz rdio kvalita 44100 Hz CD kvalita Poet bit na vzorek 8, 16, 24 MIDI konektor pipojen klves nebo MIDI zdroje zvukovho signlu Zvuk v potai Co je to MIDI? standard pouvan v hudebnm prmyslu jako

elektronick komunikan protokol, kter dovoluje hudebnm nstrojm, potam i dalm pstrojm komunikovat v relnm ase prostednictvm definovanho sriovho rozhran Co je to PC speaker? MIDI FM syntza - vlnn lze sestavit sloenm vybran

srie sinusovch kmit o patin frekvenci a amplitud. FM syntza tedy vychz z popisu pslunho hudebnho nstroje na zklad Fourierova rozvoje, s jeho pomoc se potom zvuk tchto nstroj emuluje jako superpozice nkolika sinusovch signl Wave syntza - navzorkovan signl skutenho nstroje uloen ve sv vlastn pamti

Barevn znaen konektor zvukov karty Pink - Analogov mikrofonn vstup. Light blue - Analogov vstup. Lime green - Analogov vstup pro hlavn stereo signl (pedn reproduktory nebo sluchtka). Black - Analogov vstup pro zadn reproduktory. Silver - Analogov vstup pro bon reproduktory. Orange - S/PDIF digitln vstup.

Karty pro pjem rdia a TV PCI, USB Sledovn televiznho signlu na potai Monost zznamu videa do souboru Pipojen potae do st K emu je sov karta (NIC)? Pipojen potae do st

Parametry sov karty: Typ st Ethernet, Arcnet, Token Ring, FDDI Typ mdia koaxiln, kroucen dvojlinka, optika Rychlost Mbit/s, Gbit/s Sov karta Vrobci NIC

Cisco 3com AMD Broadcom Intel RealTek VIA a dal

Komunikan rozhran Sriov port RS-232 Paraleln port PS/2

FireWire (= IEEE 1394) alternativa k USB pipojen disk, videokamer, teek karet Infraport PCMCIA Bezdrtov: Wifi, ZigBee, BlueTooth, Zdroj: https://ist94.wikispaces.com/Ports RS-232

RS-232 Zdroj: http://shop.atoselektro.cz/kabel-pc-rs232-krizeny-samice-samice-_d2731.html Konektor Canon paraleln port Paraleln kabel - tiskrna

PCMCIA Roziujc slot, pedevm pro notebooky, plug and play, hot swap funkce, nstupcem je ExpressCard. USB

USB = Universal Serial Bus Univerzln sbrnice Plug & Play bez nutnosti instalace ovlada a restartu potae Poskytuje stejnosmrn napt 5 V (lze odebrat a 100 mA) Dvojice datovch vodi, VCC, GNDm kabel

stnn hlinkovou fli USB USB 1.1 (1995)

USB 2.0 (2000) USB 3.0 (specifikace 2008, rozen 2010) Hub na sbrnici lze pipojit vce zazen Konektory USB Konektory USB v poad zleva micro USB, mini USB, typ B, typ A zsuvka a zcela vpravo je typ A zstrka (bv na kabelu, kter zasunujeme do potae).

MODEM Modultor/Demodultor Zazen pro pevod mezi analogovm a digitlnm signlem Komunikace mezi potai prostednictvm telefonnch linek (tj. analogov!) Penosov rychlost teoretick maximum 56kb/s irokopsmov, point-to-point, rdio, ADSL,

Modem Zdroj: http://www.tahirmehmood.com/how-to-configure-dsl-router-modem/ UPS Zlon zdroj energie Uninterruptible Power Supply

Volba UPS Dimenzovn dle pkonu Doba chodu

Sprva Energetick innost Ochrana datovch linek proti pept Dal pojmy Co je to ovlada (driver)? Software, umoujc potai komunikovat se zazenmi

Co je to IRQ (Interrupt ReQuest )? poadavek na peruen Co je to DMA (Direct Memory Access)? zpsob, kterm potae umouj hardwarovmu subsystmu pm pstup do operan pamti tzn. bez asti procesoru Driver

IRQ IRQ (Interrupt Request) = hardwarov peruen HW prostedek vyvol poadavek na peruen, CPU spust obslun program, kter poadavek vyd. Standardn IRQ

Standardn obsazen rovn peruen: IRQ Zazen Poznmka 0 asova (timer) 1

Klvesnice 2 [Cascade] Pouze u pota AT se sbrnic ISA. Slou jako vstupn bod pro peruen IRQ 8 - IRQ 15 3 COM 2 Druh sriov port 4 COM 1

Prvn sriov port 5 Voln/LPT 2 u pota XT obsazeno pevnm diskem 6 Floppy disk Mechanika prunho disku 7 LPT 1

Prvn paraleln port 8 Hodiny/Kalend 9 VGA (SVGA) Videokarta, sov karta nebo voln 10 Voln 11

Voln 12 PS/2 My nebo voln 13 FPU Numerick koprocesor 14 HDD

Pevn disk - Primrn EIDE kanl 15 HDD Pevn disk - Sekundrn EIDE kanl nebo voln DMA DMA Direct Memory Access kanl pmho pstupu do pamti DMA jsou mechanismy vyuvan nktermi

zazenmi k penosu dat do a z pamti bez asti procesoru potae.

Recently Viewed Presentations

 • Studi Hadist 2 Kelompok 8 Fitri Hidayati (D71214039)

  Studi Hadist 2 Kelompok 8 Fitri Hidayati (D71214039)

  Adapun Jumhur Ulama berpendapat mustahab (sunnah). Mereka mengatakan: "perintah yang disebutkan dalam hadist yang terdahulu-terdahulu dipalingkan dari hukum wajib (kepada hukum sunnah). Dan juga fatwa sahabat kepada Asma' bintu Umais, istri Abu Bakar, ketika selesai memandikan jenazah ...
 • PODS Interpreting Spatial and Temporal Environmental Information

  PODS Interpreting Spatial and Temporal Environmental Information

  PODS: Interpreting Spatial and Temporal Environmental Information Edoardo (Edo) Biagioni University of Hawai'i at Mānoa The Challenge Endangered plants grow in few locations Hawai'i has steep weather gradients: the weather is different in nearby locations A single weather station doesn't...
 • Agenda - UC Davis School of Law

  Agenda - UC Davis School of Law

  Apportionment formula that included only "net receipts" was a reasonable alternative where the FTB, as the party challenging the standard formula, showed by clear and convincing evidence using a quantitative and/or qualitative standard that the use of gross rather than...
 • APICS Corporate PPT 2011

  APICS Corporate PPT 2011

  APICS Certification: Why How Maintenance Karen Schiebout, CPIM, CSCP * The Importance of Certification Your Career Your Chapter Yourself Careers Global recognition Over 98,000 certified individuals CPIM is well recognized Enhance your credibility with your organization Gain knowledge about resource...
 • High Quality Performance Measures AmeriCorps Member Retention and

  High Quality Performance Measures AmeriCorps Member Retention and

  Together, these examples underscore the importance of orienting site supervisors to their roles in the AmeriCorps program design; the distinction between general orientation and tailored skills-based training; a routine of in-service meetings to continue to build connections amongst participants and...
 • Introduction to Compressive Sensing Aswin Sankaranarayanan system Is

  Introduction to Compressive Sensing Aswin Sankaranarayanan system Is

  Credit: Rob Fergus and Antonio Torralba. Ames Room. Is there anything we can do about this ? To answer this question, let's consider the challenges that these cameras face. Complete the sentences. I cntblv I m bl t rdthssntnc. Wntr...
 • Partnerships in Learning: linking early childhood services ...

  Partnerships in Learning: linking early childhood services ...

  Partnerships in Learning: linking early childhood services, families and schools for optimal development Dr Jean Ashton with Ass Prof Christine Woodrow, Ass Prof Christine Johnston, Ass Prof June Wangmann, Ms Tanya James & Ms Lin Singh
 • No Taxation Without Representation Foundations: Background to American

  No Taxation Without Representation Foundations: Background to American

  Things looked grim until a surprise victory at . Saratoga (1777), which brought the French into the war on our side. Finally at . Yorktown (1783), the Continental Army forced the British to surrender and the war was over. ......