Slayt 1 - file.toraks.org.tr

Slayt 1 - file.toraks.org.tr

TTN BAIMLILII Ttn Bamll Bamlln geliiminde: Merkezi sinir sisteminde nikotin etkisi Ttn bamllnn nrobiyolojik ve fizyolojik etkilerinde rol oynar Nikotin Bamll Nikotin Bamll Bamlln nedeni nikotin Nikotin yar mr 2 saatten ksa Nucleus accumbensden dopamin salnm azalnca yoksunluk semptomlar balar Konsantrasyon gl, irritabilite, anksiyete, depresyona eilim, itah art

lk 7 gn en youn hissedilir, haftalar aylar srebilir Bamlln Evreleri Sosyal olarak kabul edilen maddenin alm ve akut pekitirmeyle balar Kompulsif

kullanmn artan tarz Bamllk Akut pekitirme/ sosyal madde alm Genetik deikenler Artan tarz/kompulsif kullanma evresel faktrler Stres Koullanma etkileri Bamllk

Geri ekilme Uzam brakma yileme? Le Moal et al. Eur Neuropsychopharmacol. 2007;17:377-393. Alevlenme Nikotin Bamll: DSM-IV-TR ltleri 3 veya daha fazlasnn 1 yllk zaman ierisinde olmas: Azalm etki veya ayn etkiyi salamak iin artan dozlarla maddeyi alma ve belirli nikotin tolerans Maddeyi almaynca yoksunluk belirtilerinin kmas Azaltma abalarna karlk srar eden sigara ime istei

Sigara ime veya ttn satn alma iin youn zaman harcama Sigara ime iin i, sosyal, ve keyif verici aktiviteleri erteleme Salk risklerine karn sigara imeyi srdrme American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fourth Edition Text Revision. Washington, DC: American Psychiatric Association; 2000; http://www.intox.org/databank/documents/supplem/supp/sup2.htm . Accessed October 19, 2007. Nikotin Bamllnda Dopaminin Rol NH2 Nikotinin dllendirici etkisi mezolimbik sistemde dopamin aracl geile ilikili Nikotin bamll olanlarda srekli madde kullanm drts

vardr Ykselmi dopamin konsantrasyonlarna duyulan ihtiyatan kaynaklanr OH OH Dopamin Adinoff. Harv Rev Psychiatry. 2004;12:305-320. http://www.biopsychiatry.com/dopamine/dopamine.jpg. Accessed May 1, 2007. Nikotinin Merkezi Sinir Sisteminde Etki Mekanizmas b2 b2 a4 b2 a4

42 Nikotinik Reseptr 1. Jarvis MJ. BMJ 2004; 328:277-279. 2. Dani JA, Harris RA. Nature Neuroscience 2005; 8:1465-1470. 3. Coe JW. J Med Chem 2005; 48:3474-3477. Kronik Nikotin Maruziyeti: Nikotin Reseptrlerinin Up-Regulationu Kronik maruz kalma sonucu, nikotin 42 nikotinik reseptor aktivasyonunu ve desensitizasyonunu salar Bu durum 42 nikotinik reseptr up-regulation ve 42 nikotinik reseptr saysnda arta yol aar D D VTA Nikotin

Akson D D D D D D D D dl nAcc D Dopamin nAChR ieren 2 altnitesi

Adapted from Picciotto et al. Nicotine Tob Res. 1999;1:S121-S125; Corringer et al. J Phys Paris. 2006;99: 162-171. Nikotin Bamllk Dngs Dopamin Nikotin balanmas dopamin salnmnda arta yol aar Dopamin keyif ve sakinlik hissi verir Sigaralar arasndaki dopamin azalmas huzursuzluk ve stres gibi geri ekilme belirtilerine yol aar Kii keyif ve huzuru salayabilmede nikotin iin iddetli istek duyar Sigara ienler genellikle

maksimum uyary salayan, yoksunluk ve ar istei engelleyen titrasyonu yaparlar Nikotin Jarvis. BMJ. 2004;328:277-279; Picciotto et al. Nicotine Tob Res. 1999;1:S121-S125. Nikotin Bamllnda evresel Uyaranlarn Rol Sigara imeyle ilgili evresel/sosyal uyaranlar nikotin bamlln pekitirmede rol oynarlar Nikotin d uyaranlar sigara ime davrannn hem motivasyonunda hem de srmesinde nemlidir Caggiula et al. Physiol Behav. 2002;77:683-687.

Nikotinin direkt farmakolojik etkisi ttn bamlln aklamada gerekli, fakat yeterli deildir; bu etkiler davrann olduu evresel/sosyal durumla birlikte ele alnmaldr Dr. Osman rsel, Nikotin Bamll ve Klinik Deerlendirilmesi, Trk Toraks Dernei Ttn Kontrol Kursu, 26-28 Aralk 2008 Ankara ZET- Nikotin Bamll Mekanizmas iyi tanmlanm bir bamllk Nikotinin Ventral Tegmental Area (VTA)daki 42 reseptrler zerine olan etkileri Akut dopamin salnm ve ksa-sreli dl Kronik reseptr aktivasyonu, desensitizasyonu, ve up-regulasyonu

Sigara imenin dopamin araclyla oluan fiziksel ve psikolojik etkileri yeniden alma davrann pekitirir Sigara imede evresel/sosyal uyaranlar nikotin bamllnn pekimesinde nemli rol oynar Nikotin Yoksunluu Nikotin Yoksunluu Yoksunluk Sendromu rIritabilite, abuk fkelenme Uykusuzluk, uyku bozukluklar Artm

itah veya kilo alm Anksiyete (sigara brakmayla birlikte artabilir veya azalabilir) Disforik veya deprese durum Huzursuzluk, sabrszlk Konsantrasyon

gl American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fourth Edition Text Revision. Washington, DC: American Psychiatric Association; 2000. Semptom Sre Sklk(%) Badnmesi <48 saat 10 Uyku bozukluu

<1 hafta 25 Konsantrasyon zayfl <2 hafta 60 Nikotin arzusu <2 hafta 70

Rahatszlk ve agresyon <4 hafta 50 Depresyon <4 hafta 60 Huzursuzluk <4 hafta 60

tah art <10 hafta 70 Jarvis MJ. BMJ 2004; 328:277-279 Jarvis MJ. BMJ 2004; 328:277-279 Fagerstrm Testi (FTND) Her gn genellikle ka sigara iiyorsunuz? 10 veya daha az 11 - 20 21 - 30 31+

0 1 2 3 lk sigaranz uyandktan ne kadar sonra iiyorsunuz? 5 dakika iinde 6-30 dakika 30 dakika + 3 2 1 Sigara iilmeyen yerlerde sigara imemekte zorlanyor

musunuz? Hayr Evet 0 1 Hangi sigaradan vazgemekte en ok zorlanrsnz? Sabah ilk iilen Dier 1 0 Gnn ilk saatlerinde sonraki saatlere gre daha sk sigara

iiyor musunuz? Hayr Evet 0 1 ok hasta olduunuzda veya gnn ounu yatakta geirdiinizde sigara ier misiniz? Hayr Evet 0 1

SONULARIN DEERLENDRLMES 0-2 = dk dzeyde bamllk 3-7 = orta dzeyde bamllk 8-10 = yksek dzeyde bamllk EMASH Testi Her gn genellikle ka sigara iiyorsunuz? 10 veya daha az 11 20 21 30 31+ 0 1 2

3 lk sigaranz uyandktan ne kadar sonra iiyorsunuz? 5 dakika iinde 6-30 dakika 30 dakika + 3 2 1 SONULARIN DEERLENDRLMES 0-2 = dk dzeyde bamllk 3-4 = orta dzeyde bamllk 5-6 = yksek dzeyde bamllk

Sigara enler Brakmay Deniyor mu? Sigara imekten vazgemek hastalklar nlemede en nemli adm enlerin % 70 sigaray brakmak istiyor Her yl % 30 u brakma giriiminde bulunuyor Desteksiz brakma giriimlerinin 6 ay brakm kalabilme baars % 3 - 5 Giriimlerinin % 80i ilk 1 ay iinde relaps (nks) ile sonlanyor Sigara ienler brakmak ister Sigara ienler ~70% Brakmak isteyenler1 ~23%

Brakm kalanlar3 ~30% her yl deneyenler2 1. Bridgwood et al, General Household Survey 1998. 2. West, Getting serious about stopping smoking 1997. 3. Arnsten, Prim Psychiatry 1996. Ttn Bamll Sigara bamllnn psikolojik, fiziksel ve davransal ynleri ile ba etmek gerekiyor Psikolojik olarak duygulanm durumu ile nikotine baml Olumsuz duygulanm relaps arr Ttn Bamll Davransal olarak gnlk yaamda

tekrarlayan birliktelikler var Sigara ienleri grmek Kahve imek Alkol almak Yemek yemek Ders almak Araba srmek Sigara Brakma Davrannn Motivasyon Aamalar Sigara brakma motivasyonu Dnme ncesi Dnme Hazrlk

Uygula ma Sigaray brakma Velicer WF et al. Homeostasis 1998; 38:216-233. Devam Sigara Brakma Davran Relaps Brakm kalma Dnme ncesi

Deiimler siklusu Brakma Dnme Hazrlk / Kararllk Bamllk Miyokard infarkts olgularnn %60 tekrar iiyor (% 40 olgu 2 gn iinde iiyor )

Larenjektomi sonras % 60 iiyor Pnmonektomi sonras % 50 si iiyor Hamilelik srasnda brakm olanlarn brakm kalyor 1. Bigelow GE et al. US DHHS 1986. 2. Himbury S Br Med J 1995. 3. Davidson G et al. Thorax 1992. 4. ASH May 2004.

NKOTN BAIMLILIININ PSKOLOJK VE DAVRANI BOYUTU j olo ik Da vra k Psi n

Bamllk geni Nrokimyasal Nikotin bamllnn psikolojik ve davran boyutunu anlamak neden nemlidir? Psikolojik ve davran boyutu alglanrsa bilisel ve davranc tedavi yntemlerini uygulanabilir Tedavi baarsn arttrr Dr. Ouz Kln, Nikotin Bamllnn Psikolojik ve Davran Boyutu, Trk Toraks Dernei Ttn Kontrol Kursu, 26-28 Aralk 2008 Ankara Yant aranan sorular Deitirilmek istenen sorun davran kkrtan faktrler nelerdir?

Davran hangi durumlarda ortaya kmaktadr? Sonular ne olmaktadr? Sorunun srmesini salayan faktrler nelerdir? Dr. Ouz Kln, Nikotin Bamllnn Psikolojik ve Davran Boyutu, Trk Toraks Dernei Ttn Kontrol Kursu, 26-28 Aralk 2008 Ankara Sorun davran: Sigara imek Kkrtc faktrler Durumsal faktrler Kimi iyerinde, kimi evde, kimi arabada Davransal faktrler ayla kahveyle, alkolle Bilisel faktrler

Tetikleyici dnceler ok skldm sigara iersem rahatlarm Bu yemein zerine sigara iyi gider Dr. Ouz Kln, Nikotin Bamllnn Psikolojik ve Davran Boyutu, Trk Toraks Dernei Ttn Kontrol Kursu, 26-28 Aralk 2008 Ankara Sorun davran: Sigara imek Kkrtc faktrler Duygusal faktrler fke,sknt,nee Kiileraras faktrler Sigara ien kiilerle biraradayken sigara ime Fizyolojik faktrler Yoksunluk semptomlar

Dr. Ouz Kln, Nikotin Bamllnn Psikolojik ve Davran Boyutu, Trk Toraks Dernei Ttn Kontrol Kursu, 26-28 Aralk 2008 Ankara Sorun davran srdrc etkenler tikten sonraki rahatlama duygusu uzun dnemdeki olumsuz etkilerini gzard etmeye yolaar Yinemi itin, zehir i sylemleri tepkisel imeye yolaabilir Dr. Ouz Kln, Nikotin Bamllnn Psikolojik ve Davran Boyutu, Trk Toraks Dernei Ttn Kontrol Kursu, 26-28 Aralk 2008 Ankara Sorun davran: sigara imek Her sigara iende kkrtc faktrler ve srdrc etkenler farkldr

Sigara brakma tedavisi terzi ii olmaldr Kiiye zg sigara ime davrannn zellikleri saptanmal ve kiinin dzeltme abasna yardmc olunmaldr Dr. Ouz Kln, Nikotin Bamllnn Psikolojik ve Davran Boyutu, Trk Toraks Dernei Ttn Kontrol Kursu, 26-28 Aralk 2008 Ankara Sigaray sevme ve ime istei nasl oluuyor? K DNCE DUYGU

DAVRANI A Aye B yi insan, cana yakn C Severim D

Grrm Dr. Ouz Kln, Nikotin Bamllnn Psikolojik ve Davran Boyutu, Trk Toraks Dernei Ttn Kontrol Kursu, 26-28 Aralk 2008 Ankara DNCE DUYGU DAVRANI

A B C D NESNE Sigara Keyif veriyor, Yalnzlm gideriyor,

Dert ortam Sigara imeye Sigara satn alma, istekli olma, Sigara ime, Sigaray Sigara iilen sevme yerlere gitme Dr. Ouz Kln, Nikotin Bamllnn Psikolojik ve Davran Boyutu, Trk Toraks Dernei Ttn Kontrol Kursu, 26-28 Aralk 2008 Ankara NESNE A

Sigara DNCE B Hastalk yapacak Nefesimi daraltyor Kanser olacam Pis kokutuyor Zehirli bir ot paras DUYGU DAVRANI C

D Korku Kayg Nefret Tiksinme tikten sonra pimanlk, kendini iradesiz hissetme Sigara imekten kanma, brakma abalar ve

araylar Dr. Ouz Kln, Nikotin Bamllnn Psikolojik ve Davran Boyutu, Trk Toraks Dernei Ttn Kontrol Kursu, 26-28 Aralk 2008 Ankara Sigaraya kar olumlu duygu olumasna neden olan dnceler Otomatiktir Birdenbire akla gelirler (Sigara benim tek dostum) arptlmtr Gerei yanstmazlar

Engelleyicidir Sigaray brakma abasna engel olurlar Sorgulanmazlar Gerek ve doru gibi grndklerinden sorgulanmazlar Israrclardr Akldan karp atmak zordur Dr. Ouz Kln, Nikotin Bamllnn Psikolojik ve Davran Boyutu, Trk Toraks Dernei Ttn Kontrol Kursu, 26-28 Aralk 2008 Ankara

Hatal dnce- Sonucu Hatal dnce Sigara tek lksm Duygu tii zaman dllendirilmi,brakt zaman cezalandrlm hissetme Davran Sigara imeyi srdrme Dr. Ouz Kln, Nikotin Bamllnn Psikolojik ve Davran Boyutu, Trk Toraks Dernei Ttn Kontrol Kursu, 26-28 Aralk 2008 Ankara Hatal dnce- sonucu Hatal dnce

O benim param, onsuz yapamam Duygu ince tamamlanm ve gl, braknca eksik ve gsz hissetme Davran Sigara imeyi srdrr Dr. Ouz Kln, Nikotin Bamllnn Psikolojik ve Davran Boyutu, Trk Toraks Dernei Ttn Kontrol Kursu, 26-28 Aralk 2008 Ankara Bu dnceleri farketmek ve yeni dnceler gelitirmek bir beceridir ve renilebilir Dr. Ouz Kln, Nikotin Bamllnn Psikolojik ve Davran Boyutu, Trk Toraks Dernei Ttn Kontrol Kursu, 26-28 Aralk 2008 Ankara

Yeni dnce- sonu Yeni dnce Sigara ierek kendime ktlk ediyorum, brakrsam salkl olacam Duygu tii zaman sululuk duygusu, imeyince salkl hissetme kendine gvenme Davran Sigara imekten kanma, brakma aray Dr. Ouz Kln, Nikotin Bamllnn Psikolojik ve Davran Boyutu, Trk Toraks Dernei Ttn Kontrol Kursu, 26-28 Aralk 2008 Ankara Sigaraya kar olumlu dncesini deitirmeyenler

Kendilerini cezalandrlm, gsz duyumsama Yoksunluk,eksiklik,kayp duygusu Sigaraya zlem, ienlere imrenme Sudan bir sebeble tekrar balama Dr. Ouz Kln, Nikotin Bamllnn Psikolojik ve Davran Boyutu, Trk Toraks Dernei Ttn Kontrol Kursu, 26-28 Aralk 2008 Ankara Sigaraya kar olumsuz dnce gelitirenler

Baar duygusu Kendine gvenme Kendisi iin iyi bir ey yapma duygusu yimserlik zsaygda artma Enerjik hissetme Sigara ienlere zlme Dr. Ouz Kln, Nikotin Bamllnn Psikolojik ve Davran Boyutu, Trk Toraks Dernei Ttn Kontrol Kursu, 26-28 Aralk 2008 Ankara Nks nlemede bilisel davranc yntemler Bamllk tedavisinde yasaklanan maddenin kesinlikle kullanlmamas

amalanr Bir kez kullanm bile nks kabul edilir Hep ya da hi dncesi gerginlik yaratr Kesin denetim denetim yitimi Dr. Ouz Kln, Nikotin Bamllnn Psikolojik ve Davran Boyutu, Trk Toraks Dernei Ttn Kontrol Kursu, 26-28 Aralk 2008 Ankara Nks nasl alglanmal? Bir iki kez sigara ime hatadr (Lapse) Srekli ime (Relapse) Nkse insancl ve esnek yaklam yararldr. Sigara itim iradesizim yerine hata yaptm hatay tekrarlamazsam amacma ulaabilirim

Dr. Ouz Kln, Nikotin Bamllnn Psikolojik ve Davran Boyutu, Trk Toraks Dernei Ttn Kontrol Kursu, 26-28 Aralk 2008 Ankara Sonu Sigara brakma istek, kararllk ve aba gerektirir BAARI= stemek + nanmak+ aba gstermek Dr. Ouz Kln, Nikotin Bamllnn Psikolojik ve Davran Boyutu, Trk Toraks Dernei Ttn Kontrol Kursu, 26-28 Aralk 2008 Ankara TEEKKR Dr. Ouz Kln Dr. Osman rsel Toraks Dernei Ttn Kontrol alma Grubu

Recently Viewed Presentations

 • Canadian Auditing Standards (CAS) Description CAS 200 Overall

  Canadian Auditing Standards (CAS) Description CAS 200 Overall

  Planning an Audit of Financial Statements CAS 315 Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement through Understanding the Entity and its Environment CAS 320 Materiality in Planning and Performing an Audit CAS 330 The Auditor's Response to Assessed Risk...
 • Free Mercury: Japan&#x27;s whaling trade promotes the consumption ...

  Free Mercury: Japan's whaling trade promotes the consumption ...

  The halt in commercial whaling for larger whales has increased the demand and price of dolphin products to substitute whale products. This is where the dangers of mercury come into play.-In response to the pause on commercial whaling Japan (and...
 • Lecture 3 Nearest Neighbor Algorithms

  Lecture 3 Nearest Neighbor Algorithms

  Lecture 7 Intersection of Hyperplanes and Matrix Inverse Shang-Hua Teng Elimination Methods for 2 by 2 Linear Systems 2 by 2 linear system can be solved by eliminating the first variable from the second equation by subtracting a proper multiple...
 • Domain: Eukarya Eukaryotic Cell (Has a nucleus) Unicellular

  Domain: Eukarya Eukaryotic Cell (Has a nucleus) Unicellular

  Phylums: Acrasiomycota, Myxomycota, Oomycota. Caused the Great Potato Famine. Oomycota. Animal Like Protists- heterotrophs. 1. Sarcodina- Ex) Amoeba . Uses pseudopods/psuedopodia(false foot) to move and gain energy. 2. Ciliophora(Ciliates)- Ex) Paramecium and Stentor.
 • Property&#x27;s Of 2D and 3D Shapes.! :]

  Property's Of 2D and 3D Shapes.! :]

  !2D FIGURES! Beyond this point will be just 2D shapes. You will review the Formulas of these 2D shapes and figures. !SQUARE! Formula: L x W Properties: 4 sides…all 90 degree angles, closed figure, 2 sets of parallel lines. Triangle...
 • Hosanna! Hosanna! Hosanna in the highest Hosanna! Hosanna!

  Hosanna! Hosanna! Hosanna in the highest Hosanna! Hosanna!

  Hosanna! Hosanna in the highest Hosanna! Hosanna! Hosanna in the highest 我們齊聲讚美 你至聖尊名 權柄尊榮歸主我神 和散那歸於至高神 Lord, we lift up Your name With hearts full of praise Be exalted, oh Lord, my God Hosanna in the highest 榮耀 榮耀 榮耀歸萬王之王 榮耀...
 • CFD of an RCM - NUI Galway

  CFD of an RCM - NUI Galway

  Electric dipole moments: polyatomic molecules Electric dipole moments: polyatomic molecules Electric dipole moments: polyatomic molecules It is possible to resolve the dipole moment of a polyatomic molecule into contributions from various groups of atoms in the molecule and the direction...
 • Nanoelectronics - George Mason University

  Nanoelectronics - George Mason University

  10.1.2 Semiclassicaltheory of electrical conduction - Fermi gas model. Classical model is simply a classical free electron gas model with the addition of collisions. It is better to use quantum physics principles. We should consider Fermi velocity. All momentum states...