SELEN - Masaryk University

SELEN - Masaryk University

SELEN MUDr. Michaela Krlkov Biochemick stav LF MU E-mail: [email protected] 1 22 SELEN (Selenium) Se

Z = 34 Ar = 78,96 sk. VI. A [Ar]3d104s24p4 ox. . II, IV, VI objev: 1817 J.J. Berzelius erven nebo ern polokov 3 referenn hodnoty /S 1,3 - 1,8 mol/l 100 - 140 g/l

g/ Evropa - hranin nedostatek (marginal deficiency) 100 g/l (prmr 1 mol/l = 79 g/l) 70 R mrn nedostatek 55 70 g/l (ovlivnn antioxidativn ochrany) vn nedostatek siln deficit 20 55 g/l kritick koncentrace

Se /B 45 55 g/l ( kardiovask. onem.) < 20 g/l (choroby z nedostatku) 1,2 - 4,7 mol/l = 100 - 370 g/l odhad stavu v organizmu: Se /S, U, potravinov ko 4 Stav Se u obyvatel R Evropou se thnou 2 na Se chud pdn psy: ze S (Skandinvie) na J (ecko, Itlie)

z V (Blorusko) na Z (Nmecko, Francie) R le prv v prseku tchto psem Pjem Se rostlinami je negativn ovlivnn vysokou aciditou pdy (kysel det) a vysokm obsahem Fe. Se v rostlinch dostupnost pro ivoichy vetn lovka 5 Metabolizmus Absorpce Transport a distribuce v organizmu Exkrece

6 Absorpce 76 - 100% Se pijatho potravou bez ohledu na stav Se v organizmu duodenum a jejunum ovlivnna pjmem tokoferolu a naopak 7 Transport, distribuce a vznam v organizmu nejprve vazba na albumin, potom zabudovn do selenoprotein (jako Se-Cys) nejastji jako Se- Cys nebo Se-Met (nevykazuje

biologick inky), acidita ne sirnch analog pi pH 7,4 jako Se- nen skladovn v jtrech, proto pi deficitu v potrav rychle kles koncentrace Se /S a rozvj se deficit 8 Selenoproteiny funkn sloueniny Se Glutathion-peroxidzy (GPx) XOOH + 2 GSH XOH + H2O + GSSG peroxid alkohol

ONOO- + 2 GSH NO2 + H2O + GSSG peroxonitrit 4 formy: plazmatick pGPx, cytosolov cGPx, gastrointestinln GiGPx - tetramery, v kadm ze 4 katalytickch mst je 1 Se-Cys, fosfolipidhydroperoxidov phGPx - monomer 9 Selenoproteiny funkn sloueniny Se

Spermln jadern GPx Selenoprotein vzan ve spermln DNA Selenoprotein spermlnho mtch pouzdra Jodtyronin-dejodzy 3 formy, vznik T3 Thioredoxin reduktzy Selenoprotein P ochrana endotelilnch bb. ped peroxonitritem 10 dal selenoproteiny s / bez tkov specifity (nkolik 10)

Exkrece pevn mo, 50 60% Se pijatho potravou, tubulrn exkrece / retence stolic vzrst u stresu a u kompletn parenterln vivy 11 Vznam antioxidan ochrana (GPx; kardiovaskulrn onemocnn, malignity, kognitivn fce) syntza ikosanoid

vliv na imunitn reakce, snen exprese vir, zpomalen vvoje AIDS deaktivace tkch kov (Hg, Cd, Tl, Pb, As) a organickch kancerogennch ltek regulace psoben tyreoidlnch hormon tvorbou a deaktivac T3 (dejodzy) nezbytn pro reprodukci (selenoproteiny s GPx aktivitou aj.) a vvoj 12 Pjem potravou Hlavn zdroje v potrav

paraoechy vnitnosti mosk ryby maso peivo, obilniny lutniny DDD: eny 50 - 55 g /den, mui 55 - 70 g /den, obecn 40 80 g /den,

13 odhad pjmu R 20 40 g /den ! Formy selenu v potrav (ppravcch) Organick Se (selenoMet) aktivn resorpce kanly vysok retence v organizmu antioxidann inky nzk exkrece

Anorganick Se (Na2SeO3) pasivn resorpce difuz nzk retence v organizmu spe prooxidativn inky? vysok exkrece 14 Deficit Rizikov skupiny

dlouhodob parenterln viva postien mukoviscidzou, PKU sportovci a tce pracujc thotn a kojc eny kojenci, dti, pubescenti lid vyho vku 15

Deficit Klinicky svalov ochablost, bolest a slabost depigmentace vlas, ke a neht ten vlasy a ke makrocytza studie Dastych Se u idiopatick skolizy 16

Deficit 1. fze: GPx, zhoren imunitn odezvy; rizika kardiovaskulrnch onemocnn a malignit 2. fze: zmny v hormonlnm metabolizmu, vskyt epidemiologicky zvanch onemocnn, me konit smrt 17 Deficit Keshan disease kardiomyopatie, dochz k pemn nepatogennho coxsackie viru na patogenn kmen; oblast Keshan ve stedn n, N. Zland

Kashin-Beck disease (Kashin a Beckov) osteoartropatie, na myxedmatzn kretenismus - Zair 18 Toxicita Akutn myslet na ni u silnho esnekovho zpachu dechu (vyluovn dimetylselenidu) Chronick bezpen maximln pjem 400 600 g /den nepzniv vliv Se okolo 1 500 g /den selenza (ztrta vlas, nevyvinut a lomiv nehty, kon afekce s

puchky, barevn skvrnky a dolky na zubn sklovin, navnost, zpach dechu) trvale > 2 000 g /den postien GIT, perifernho nervstva > 15 000 g /den 19 Pouit pi stavech nedostatku (v R bn) antioxidan ochrana (kardiovaskulrn choroby, malignity) reprodukce, vvoj (ovlivnn fertility, v gravidit a pi kojen) 20

Recently Viewed Presentations

 • Oregon Mosaic User Guide Presentation

  Oregon Mosaic User Guide Presentation

  Mosaic is designed to measure as much as possible in dollars, though you can choose quantitative or qualitative measurement. A lot of the data Mosaic uses is likely to be developed for a plan anyway; Mosaic helps structure that process.
 • Predictability and Prediction of Tropical Intra-Seasonal Oscillation (TISO)

  Predictability and Prediction of Tropical Intra-Seasonal Oscillation (TISO)

  Lau and Chan, later using OLR data, indicated that, in addition to the northward propagation in Indian sector, convective disturbances also propagate eastward along the equator, northwestward in western Pacific in BOREAL SUMMER. They suggested that the NPISOs are associated...
 • UNIT 3: SUPERFICIAL DEPOSITS GEO 281: GEOLOGY FOR

  UNIT 3: SUPERFICIAL DEPOSITS GEO 281: GEOLOGY FOR

  If you leave a glass bottle of water in the freezer a bit too long, you will find the bottle fractured. The bottle breaks because . water . has the unique property of . expanding about . 9 percent upon...
 • Integration - ÉTS : Cours par sigle

  Integration - ÉTS : Cours par sigle

  When the RHS of an ODE is piecewise, Laplace transforms are usually used. But in this example, t can accept negative values. With its command "DSOLVE2", DERIVE. can solve the former ODE because . DERIVE. can compute the last integrals....
 • EXEGESIS OF PHILIPPIANS 2:6-11 - WordPress.com

  EXEGESIS OF PHILIPPIANS 2:6-11 - WordPress.com

  EXEGESIS OF PHILIPPIANS 2:6-11. The Text. 6 who, existing in the form of God, did not consider being equal with God something to be grasped, ... and Richard Melick declares that "the NIV correctly translates 'in the form of God'...
 • Super Heroes &amp; Villains

  Super Heroes & Villains

  superheroes. 3DMan. ABomb. AbeSapien. AbinSur. Abomination. Abraxas. AdamMonroe. AdamStrange. Agent. AgentBob. AgentZero. AirWalker. AlanScott. AlexWoolsly ...
 • 2.4 Symmetry Key concepts: Lines of symmetry Rotational

  2.4 Symmetry Key concepts: Lines of symmetry Rotational

  symmetry. if there exists a rigid motion (reflection, translation, rotation, or glide reflection that maps the figures unto itself. Line of symmetry . is a line that can be drawn through a plane figure so that the figure on one...
 • Graphing the Set of All Solutions

  Graphing the Set of All Solutions

  A solution to an equation with two variables is an ordered pair, written (x, y). Ordered pairs can be plotted in the coordinate plane. The path the plotted ordered pairs describe is called a curve. A curve may be without...