Principles of Macroeconomics, Case/Fair/Oster, 10e

Principles of Macroeconomics, Case/Fair/Oster, 10e

PART II Concepts and Problems in Macroeconomics CASE FAIR OSTER 2012 Pearson Education Prepared by: Fernando Quijano & Shelly 1 ofTefft 26 2012 Pearson Education 2 of 26 PART IV Concepts and Problems in Macroeconomics KISIM IV MAKRO KTSAD KAVRAMLAR VE PROBLEMLER

Makro ktisada Giri 20 BLM ER Makro ktisadn lgi Alanlar retim Art sizlik Enflasyon ve Deflsyon PART IV Concepts and Problems in Macroeconomics Makro ktisadn Bileenleri 2012 Pearson Education Dngsel Akm emas Piyasa Alan Devletin Makro ktisattaki Rol

Makro ktisadn Ksa Tarihesi 1970 den bu yana Amerikan Ekonomisi 3 of 26 mikro iktisat Sanayilerin nasl faaliyet gsterdiini ve bireysel karar alma birimlerin -firmalarn ve hane halklarnn - davarnlarn incelemektedir. PART IV Concepts and Problems in Macroeconomics makro iktisat Ekonomiyle bir btn olarak ilgilenmektedir. Makro iktisat milli gelirin belirleyicilerine odaklanmakta, toplam tketim ve yatrm gibi byklklerle ilgilenmekte ve tek tek fiyatlar deil genel fiyat dzeyini incelemektedir. toplam davranlar Tm hane halklarnn ve firmalarn davranlarn birlikte ele alnmas.

yapkan fiyatlar Arz edilen miktarlar ile talep edilen miktar arasndaki dengeyi salayacak ekilde hareket etmeyen fiyatlar. 2012 Pearson Education 4 of 26 Makro ktisadn lgi Alanlar Makro iktisadn temel ilgi alan unlardr: retim Art sizlik PART IV Concepts and Problems in Macroeconomics Enflasyon ve Deflasyon 2012 Pearson Education

5 of 26 Makro ktisadn lgi Alanlar retim Art konjonkturel dalgalanmalar Ekonomide, ksa dnemdeki ini ve klar. PART IV Concepts and Problems in Macroeconomics toplam kt (retim) Belli bir dnemde bir ekonomide retilen mal ve hizmetlerin toplam miktar durgunluk Toplam retimin dt bir dnem. Bu dnemde, toplam kt dzeyi birbirini izleyen iki eyrekte dmektedir depresyon Uzun sren ciddi durgunluk dnemi 2012 Pearson Education 6 of 26

Makro ktisadn lgi Alanlar retim Art genileme veya patlama retimin ve istihdamn artt dipten zirveye doru k dnemi. PART IV Concepts and Problems in Macroeconomics daralma, durgunluk veya k retimin ve istihdamn dt, zirveden dibe doru ini dnemi. 2012 Pearson Education 7 of 26 Makro ktisadn lgi Alanlar retim Art PART IV Concepts and Problems in Macroeconomics

EKL 20.1 Tipik bir Konjonkturel Dalgalanma Bu konjonktrel dalgalanma, A noktasndan geerek zirveye hareket ederken genilemektedir. Ekonomi zirve noktasndan hareket ederken, B noktasndan geerek, dip noktasna doru durgunlua girmektedir. 2012 Pearson Education 8 of 26 Makro ktisadn lgi Alanlar

PART IV Concepts and Problems in Macroeconomics retim Art EKL 20.2 ABDnin Toplam kt Dzeyi (Reel GSYH), 1900-2007 Byk Buhran ve I ve II Dnya Savalar dnemleri retimde en byk dalgalanmalarn olduu dnemlerdir. 2012 Pearson Education 9 of 26 Makro ktisadn lgi Alanlar sizlik PART IV Concepts and Problems in Macroeconomics isizlik oran gcnn almayan yzdesi

2012 Pearson Education 10 of 26 Makro ktisadn lgi Alanlar Enflasyon ve Deflasyon enflasyon Fiyatlar genel dzeyindeki art. PART IV Concepts and Problems in Macroeconomics hiperenflasyon Fiyatlar genel dzeyindeki ok hzl artlar deflasyon Fiyatlar genel dzeyindeki azal 2012 Pearson Education 11 of 26 Makro ktisadn Bileenleri

ok fazla ey ayn anda gerekletiinden makro iktisad anlamak ok aba gerektirir. Her ey birbirini etkilemektedir. Byk resmi grebilmek iin, ekonomideki katlmclar 4 ayr grupta toplamak yararl olacaktr: PART IV Concepts and Problems in Macroeconomics (1) Hane halk. (2) Firmalar (3) Devlet (4) D Dnya 2012 Pearson Education 12 of 26 Makro ktisadn Bileenleri Dngsel Akm emas

PART IV Concepts and Problems in Macroeconomics akm emas Ekonomideki her sektr tarafndan yaplan demeleri ve kazanlan gelirleri gsteren ekil. transfer harcamalar Devletin, karlnda mal ve hizmet veya emek satn almakszn kiilere yapt demelerdir. Sosyal gvenlik, emeklilik ve mali yardmlar gibi demeler. 2012 Pearson Education 13 of 26 Makro ktisadn Bileenleri Dngsel Akm emas PART IV Concepts and Problems in Macroeconomics EKL 20.3 Dngsel deme Akmlar

Hane halklar firmalardan ve devletten gelir elde etmekte, firmalardan mal ve hizmetleri satn almakta ve devlete vergi demektedirler. Ayn zamanda yabanc mal ve hizmetleri satn almaktadrlar(ithalat). Firmalar saladklar mal ve hizmetler iin hane halklar ve devletten gelir elde etmekte; hane halklarna cret, kr pay ve faiz ve devlete vergi demektedirler. Devlet, hane halk ve firmalardan vergi almakta ve saladklar mal ve hizmetler karlnda onlara deme - alanlarna dedii cretler, hane haklarna yapt faiz ve transfer demeleri- yapmaktadr. Son olarak, yabanc lkelerdeki kiiler, yurtiinde rettiimiz mal ve hizmetlerimizi satn almaktadrlar(ihracat). Not: ekilde gsterilmemitir ancak firmalar

ve devlet de ithalat yapmaktadrlar. 2012 Pearson Education 14 of 26 The Components of the Macroeconomy Piyasa Alan Hane halk, firmalar, devlet ve d dnyann birbirleriyle ilikilerini anlamnn bir yolu da etkileimde bulunduklar piyasalar dikkate almaktr. PART IV Concepts and Problems in Macroeconomics Bu piyasalar genel olarak byk alana blebiliriz: (1) Mal ve Hizmet Piyasas, (2) Emek Piyasas, (3) Para (Finans) Piyasas.

2012 Pearson Education 15 of 26 Makro ktisadn Bileenleri Piyasa Alan Mal ve Hizmet Piyasas PART IV Concepts and Problems in Macroeconomics Hane halk ve devlet, bu piyasada firmalardan mal ve hizmet satn almaktadr. Ayn zamanda firmalar da birbirlerinden mal ve hizmet satn almaktadr. 2012 Pearson Education Emek Piyasas Bu piyasada, hane halk emek arz ederken, firmalar ve devlet talep etmektedir.

16 of 26 Makro ktisadn Bileenleri Piyasa Alan Para (Finans) Piyasas PART IV Concepts and Problems in Macroeconomics Hane halklar bu piyasalara fonlarn arz ederek, hisse senetlerinden kr pay, tahvillerden faiz eklinde gelir elde etmek istemektedirler. 2012 Pearson Education Hane halknn, firmalarn, devletin ve d dnyann borlanmalarnn byk ksm finansal kurumlar- ticari bankalar, tasarruf ve kredi kurulular, sigorta irketleri gibi kurumlar- araclyla yaplmaktadr.

17 of 26 Makro ktisadn Bileenleri Piyasa Alan Para (Finans) Piyasas PART IV Concepts and Problems in Macroeconomics hazine bonosu, tahvil Devletin borland zaman kard ve bu borcu geri deyeceine ilikin eitli belgeler. 2012 Pearson Education firma bonolar Firmalarn borland zaman kard bonolar. hisse senedi hissesi lsnde hissedara firmann mlkiyetinden ve dolaysyla krndan pay alma hakk salayan finansal ara.

kar pay Firmann hissedarlara her dnem dedii kr pay. 18 of 26 Makro ktisadn Bileenleri Devletin Makro ktisattaki Rol maliye politikas Devletin harcama ve vergilemeyle ilgili politikalar. PART IV Concepts and Problems in Macroeconomics para politikas Merkez Bankas (FED) in piyasadaki para miktarn kontrol etmek dolaysyla faiz orann etkilemek iin kulland aralar. 2012 Pearson Education 19 of 26 Makro ktisadn Ksa Tarihesi

PART IV Concepts and Problems in Macroeconomics Byk Buhran 1929da balayan ve 1930lar boyunca devam eden ciddi ekonomik daralma ve yksek oranda isizlik. ince ayar Walter Heller tarafndan kullanlm ve devletin enflasyon ve isizlii kontrol etmedeki roln ifade eden terim. stagflasyon yksek enflasyon ve isizliin bir arada grld durum. 2012 Pearson Education 20 of 26 UYGUL AMADA KTSAT Edebiyat Yaznnda Makro ktisat PART IV Concepts and Problems in Macroeconomics

Ekonomistlerin almalarnda vurguladklar, grafik ve denklemler kadar, romanlarda da yazlanlardr. ekil 20.2de bu dnemlere bakarsanz, Fitzgerald ve Steinbeck anlattklarnn makro iktisadi evirilerini greceksiniz. 2012 Pearson Education 1920lerde Muhteem Gatsby setinden, set in the 1920s

1930lardaki Gazap zmleri setinden. 21 of 26 PART IV Concepts and Problems in Macroeconomics 1970lerden Bu Yana Amerikan Ekonomisi EKL 20.4 Toplam retim (Reel GSYH), 1970 I2007 IV ABDdeki toplam retim 1970den beri genelde artmtr, ancak drt durgunluk dnemi vardr: 1974 I 1975 IV, 1980 II1983 I, 1990 III1991 I, ve 2001 I2001 III. 2012 Pearson Education 22 of 26 PART IV Concepts and Problems in Macroeconomics

1970lerden Bu Yana Amerikan Ekonomisi EKL 20.5 sizlik oran, 1970 I2007 IV ABDdeki isizlik oranlar 1970den beri byk deiiklikler gstermektedir. Drt durgunluk dneminde isizlik orannda art vardr. 2012 Pearson Education 23 of 26 PART IV Concepts and Problems in Macroeconomics 1970lerden Bu Yana Amerikan Ekonomisi EKL 20.6 Enflasyon Oran (GSYH Deflatrndeki yzde deiim, 4 eyrein ortalamas) 1970 I2007 IV 1970den beri enflasyon iki dnemde yksek olmutur: 1973 IV1975 IV ve 1979 I1981 IV. 1983 ve 1992

arasnda enflasyon lml (orta) olmutur.1992den beri ise olduka dktr. 2012 Pearson Education 24 of 26 UYGUL AMADA KTSAT John Maynard Keynes PART IV Concepts and Problems in Macroeconomics Modern makro iktisadn iskeletini, John Maynard Keynesin almalar oluturmu ve 1936 ylnda stihdam, Faiz ve Parann Genel Teorisi adl eseri yaynlanmtr. 2012 Pearson Education

25 of 26 PART IV Concepts and Problems in Macroeconomics TERMLER VE KAVRAMLARI GZDEN GERME toplam davranlar hiperenflasyon toplam retim enflasyon konjonktrel dalgalanmalar makro iktisat Dngsel akm

mikro iktisat daralmadurgunluk veya k para politikas firma bonolar durgunluk deflasyon hisse senedi depresyon stagflasyon kar pay

yapkan fiyatlar genileme veya patlamas transfer harcamalar ince ayar Hazine bonolar maliye politikas sizlik oran Byk Kriz(Buhran) 2012 Pearson Education

26 of 26

Recently Viewed Presentations

 • The God of a Second Chance - Crosswinds International

  The God of a Second Chance - Crosswinds International

  Matthew 26:31-35 New King James Version (NKJV) Matthew 26:31-35 New King James Version (NKJV) Jesus Predicts Peter's Denial. 31 Then Jesus said to them, "All of you will be made to stumble because of Me this night, for it is...
 • Eurocodes failing to standardise safety Mike Byfield, Cranfield

  Eurocodes failing to standardise safety Mike Byfield, Cranfield

  Eurocodes - failing to standardise safety Mike Byfield, Cranfield University The Eurocode approach to partial safety factors The structural Eurocodes aim to restrict the probability of the actual resistance of structural components falling below the design resistance to 1 in...
 • Modeling and Simulation

  Modeling and Simulation

  Start a new blank project. Name it 'Flower Turtles' with your name(s) in the title. Your challenge: Have turtles create a flower. create 5 turtles that separate when 'Setup'button is pushed. have the turtles move and leave trails with their...
 • Constitutional law

  Constitutional law

  Majoritarian Democracy . In a majoritarian democracy, decisions are generally taken by the majority while the minority has to yield. The majoritarian democracy usually corresponds to an electoral system based upon the majority principle and relies on a two party...
 • Cloud Services MA KI N G B US

  Cloud Services MA KI N G B US

  Leveraging best practices and a team of experts, TeleSpace built the secure, high-quality cloud network that organizations were demanding for a seamless experience across voice, business video and contact centers. In June 2013, the company was awarded the rare Cisco...
 • Thought of the Day Thursday, October 15, 2015

  Thought of the Day Thursday, October 15, 2015

  Problem and Solution. Problem and solution. Here is the . problem. After the fire, thousands of people were left homeless. Many escaped the fire with nothing except the clothes on their backs. Providing all of these people with food, clean...
 • Syllable Patterns Syllable ends in Consonant, syllable closed

  Syllable Patterns Syllable ends in Consonant, syllable closed

  Title: Slide 1 Author: Audrey Last modified by: audrey.weimer Created Date: 10/4/2010 5:31:04 PM Document presentation format: On-screen Show (4:3) Company
 • Presentation template example Accent color heading

  Presentation template example Accent color heading

  Martin Wolf, Chief Economics Commentator, Financial Times Leverhulme Globalisation Lecture Nottingham University, February 25, 2002 ... We infer that this is because freer trade stimulates growth in Third World economies today." Peter Lindert and John Williamson This conclusion is consistent...