Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint

ivochy prospen pre loveka Velrstvo Mgr. Flra Vela medonosn Trieda (classis): Hmyz- Insecta (Ectognatha) Podtrieda (subclassis): Dicondylia Infratrieda (infraclassis): Pterygota

Subdivisio: Holometaboln hmyzEndopterygota (Holometabola) Rad (ordo): Blanokrdlovce Hymenoptera Podrad (subordo): thlopseGymnocerata Nadea (superfamilia): Vely- Apoidea ea (familia): Velovit- Apidae Rod (genus): Vela- Apis Stavba tela telo kadho velieho jedinca sa sklad z hlavy, hrude, bruka vonkajia kostra je z

chitnu, pokryt chpkami m 2 pry blanitch krdel s vemi jemnmi chpkami a s pozdnou i prienou ilnatinou, ktor s medzi sebou zahknut jemnmi hikmi (blanokrdly hmyz) Vela medonosn (Apis mellifera) ije

v poetnch spoloenstvch velstvch- och, robotnice, trdy, matka (krovn) - prebieha formou dokonalej premeny (metamorfza), - od vajka po dospel hmyz prechdza viacermi tdiami: Vvoj viel oplodnen vajko dospel jedinec

larva kukla Vvoj viel z vajok sa po troch doch vyliahnu larvy, ktor rchlo rast zsluhou materskej kaiky, ktorou s kmen poas prvch 3 dn. Neskr s kmen nektrom a peom. Larvlne vvojov tdium matky trv 5 dn, robotnice 6 a trda 7 dn,

po tomto tdiu sa larva z pvodnej mesiaikovite stoenej polohy vzpriami, zaviekuje. tdium vzpriamenej larvy trv pri matke a robotnici 2 dni, pri trdovi 3 dni, nasledujce tdium kukly, z ktorej sa vyvinie dospel imgo, trv pri matke 6 dn, pri robotnici 10 a pri Robotnice s neplodn samiky stnymi orgnmi zbieraj nektr a pe z

kvetu- opeuj kvety, staraj sa o vyliahnut larvy, kmia ich, tvoria med v medovom aldku ij 1 4 mesiace 16 mm s tmavo pruhovan maj ihadlo ivot robotnice

kad robotnica m krtky ivot, ale pln viacero funkci prv tri dni po vyliahnut ist plsty a chyst ich na kladenie vajok, potom sa asi desa dn star o larvy, ktor kmi vlukom z hltanovch liaz

medzitm sa jej tvoria voskov azy a robotnica zane stava a opravova plsty odober i pe a nektr, ktor alej spracva po dvanstom dni vylieta sama z a a zbiera nektr, pe, vodu a medovicu, vetky ltky prepotrebn pre ivot viel. vely si podvaj sprvy o hojnosti potravy, aj o smere a vzdialenosti od a robotnice, ktor sa vracaj z vonku do a, tancuj dorozumievac tanec a poda

tvaru kriviek, ktor pri om opisuj, poda ich vekosti a smeru sa ostatn vely dozvedia Trdy samce s dlhie ako robotnice a nemaj ihadlo, oploduj matku ij 30- 60 dn,

20 mm, s zavalit, maj npadne vek oi Velia krovn - matka jedin samika, ktor sa me rozmnoova, oplodnia ju trdy zo susednho a, ije 2 6 rokov, je dlh 22 mm,

m dlh tmav bruko s mohutnm ihadlom feromn Velie produkty vely produkuj rzne biologicky vysoko hodnotn produkty, ako je med, vel jed (apitoxn), propolis, vel vosk a matersk kaika Velie produkty

vel med pomha najm pri lieen porch trvenia, dchania a krvnho obehu a bene sa pouva ako sladidlo do aju namiesto rafinovanho cukru, velie pichnutia maj aj priazniv inky, najm pri reumatickch

ochoreniach psob vel jed lieivo a utiujco, me vak spsobova aj alergiu, propolis a matersk kaika maj lieiv a vemi siln antibakterilne inky, spsobuje znecitlivenie a rchle hojenie rn a je pouvan v zubrstve, pe sa pouva na vrobu liekov a kozmetickch prpravkov, vosk sa pouva v kozmetike, a vo farmaceutickom priemysle, kedysi sa vel vosk pouval namiesto Velrstvo

akujem za pozornos!

Recently Viewed Presentations

 • History of Netball in South Africa

  History of Netball in South Africa

  Origin of netball and it's history in South Africa. Netball is one of the most popular women's sport in the world with over 20 million women. and girls playing in over 80 countries. In 1891, James Naismith invented basketball when...
 • Levels of Organization The Universe

  Levels of Organization The Universe

  Levels of OrganizationThe Universe. Protons, neutrons, and electrons. Atoms. Subatomic Particles. Building blocks of matter - listed on periodic of elements. Atoms. Molecules. More than one element/atom bonded together. Molecules. Cell organelles.
 • SSUSH3 - internet.savannah.chatham.k12.ga.us

  SSUSH3 - internet.savannah.chatham.k12.ga.us

  Albany Plan of Union. An important aspect of the French and Indian War was the call for inter-colonial cooperation. At the urging of the British, representatives from most of the colonies met in Albany, NY in 1754 to discuss options...
 • Toward Accountable Care Where Policy Meets Practice: Lessons

  Toward Accountable Care Where Policy Meets Practice: Lessons

  Jeff Goldsmith Driving the Nitroglycerin Truck Healthcare Forum Journal March/April 1993 Culture of Quality and Safety: Billings Clinic CMS PGP Demo Early adopter CMS Core Measures ICU Bundles(Pronovost) MRSA reduction using positive deviance technique Specialty Society Quality Data: STS, ACC,...
 • Planning: Project Readiness and Costs - edu

  Planning: Project Readiness and Costs - edu

  Planning: Project Readiness and Costs Mike Conlon Director of Data Infrastructure University of Florida Copyright Michael Conlon, 2004. This work is the intellectual ...
 • AVENTURAS EN PUERTO RICO Presentation October 26th, 2009

  AVENTURAS EN PUERTO RICO Presentation October 26th, 2009

  PUERTO RICO Presentation October 26th, 2009 ORGANIZED BY Señora Walker NEELSVILLE MIDDLE SCHOOL TRIP TO PUERTO RICO Why Puerto Rico? 1. NO Passport, NO Customs Required Puerto Rico is a U.S. Commonwealth, so your trip is considered domestic travel. As...
 • The Fourth Conference of the European Network on Social ...

  The Fourth Conference of the European Network on Social ...

  Type vs. token paradigm "In [a] sense of the word "word," there is but one word "the" in the English language; and it is impossible that this word should lie visibly on a page or be heard in any voice,...
 • Stereotypes, Halo Effects, Prototypes:

  Stereotypes, Halo Effects, Prototypes:

  Former Miss America. Loss: N/A. Tim . Teufel. Former baseball player. N/A. Kevin Bacon and Kyra . Sedgewick actors . John Malkovich. Madoff's wealth, societal popularity and accomplishments-made him a public prototype of success.