مناسك الحج

مناسك الحج

: , , , , , , , , , , , , , , , . . , , , . . . . . .. * : . , , , , , , . . , . , , ,

. .. . . . . . : , , , . ( ) )) , , , . , , , : .: , , , . . .

. . , , , , , , . . . ) . . ( )) * , , , . , , , : . . . . , , , . . . . . , , , , , ,

. . . ) . , , , . ( )) * , , , . , , , : . . . . , , , . . . . . , , , , , , . . . )

. ) : . . ( ( ) . ) . ( ) ) . , , , . . ) , , , . . : . , , , ( ( . . . ) ) . . : ) .. . .. , , , , , ,

. . . . . . . ( ) ) , , , . , , , , . . ( , , , ) ) * ( . . ) , , , . . . , , , . ) ) , , ,

. ( ) -1 . , , , -2 , , , -3. , , , , , , . , , , , , , , , , . -4 , , , , , . . , , . -5 , , , , , , , , , . -6 ( . ( ). -7 . . , , , .

. ( -8 . . .) . ( ) . . ( -9 . . .) . (-10. . ) . . . - . . -11 . ) : , , , , , , , * . . . , , , . , , , . .

) . * . . . , , ,. , , , * . , , , . . * , , , , , , , ,. . . , , , . * , , , . . . . , , . , . , , .

, , , ) . . * , , , . . , , , , . . * . ) . : , , , . . ) . , , , ) )(.)

. . ) . , , , ) ) (.) , , , , , , , , , ) ) , , , , ; , , , . . . .. . : ) ) ) ,

( ( : , , ,

, , , ) ) . ( [ ] [ , , , ) , . . , , , . ) . ) ) , , , . ) , , , , , , , ) , , , , , , . ) , , ,

. ) . , . , , , . ) ) , , , ) , . . . , ) ) . : : ) : ) : ,. . , , , , , . . , , , . , , , . : .

. , , , , , , ) , , , . ,. . : . , , , : . ) ) . : . ) )

. - . - .: -1 . , , , . , , , , , , . . -2 ) ) . . . . -3 . ) ) ) ( . .

. - . - .: -1 ( ) . , ( . ) . ) , , , . -2 . ) . . ) . -3 ) . . )

. -4 . . ) ( . ) . , , , ( , ) ) ) - . - : -1 , , , ( . ) ) , , , , , , , ..

-2. . . . , , , . -3 . ( , , , , , , 3 . ) . 7 ) ) . -4 . , , , . . . . -5. . . . ()) . . -6) . . .

. . ) . - . - : -1 , , , ( . ) ) , , , , , , , .. -2. . . . , , , . -3 . ( , , , , , , 3 . ) .

7 ) ) -4 . , , , . . . . -5. . . . ()) . . -6 , , , , , , ) ) , , , ) . , , , , , , ) ) . . . ) .

- . - : -1 , , , ( . ) ) , , , , , , , .. -2. . . . , , , . -3 . , , , . . . . -4. . . . ()) . .

-5 , , , , , , ) , , , ) . , , , , , , ) ) . . . ) . - .- . : -1. . , . . ) . . , , , . .

, , , . ) . . , , , . . , , , . . . . . -2 ) . . . - . : -1. . , . .. -2 , , , , , , ) ) .

) . ( . . , , , , , , ) . . . (): ): -1. . , . .. -2 ) . -3 ) . ( . .

, , , ): : , , , . , , , ) . : . . . - . . ): .1 . . .2 . . .3. . . .4. ) . .

.5 . . .6 ( . : ( :: ) . . ) . . . . . , , , , , , , , , . ) . . . ) , , , , , , .

. .

Recently Viewed Presentations

 • Economics

  Economics

  Net national product (NNP) Net national product (NNP) is the total income of a nation's residents (GNP) minus losses from depreciation. Depreciation. is the wear and tear on the economy's stock of equipment and structures, such as trucks rusting and...
 • Dia 1 - ambalaza.hr

  Dia 1 - ambalaza.hr

  Xeikon porodica Xeikon 8000 Xeikon 3050 Xeikon 5000plus Xeikon 6000 Digital Front End X-800 (IPDS) Xeikon 3500 Xeikon 3300 Xeikon 3030 Tiskanje dokumenata Industrijski tisak Xeikon 3x00 - tehničke karakteristike Odvijanje materijala Ulaz materijala Tisak Fiksiranje Provjerena tehnologija sa LED...
 • wipo

  wipo

  * * InvoRed will be delivered through 2 streams. The Amber stream will focus on investment grooming. ... Source Range Location Princes Trust -18-30yrs £250-£5k Region Halal Fund -non interest based £7.5k -£35k Region Arrow Fund £1k -7.5k B'ham &...
 • Chapter 3 Effects of IT on Strategy and Competition

  Chapter 3 Effects of IT on Strategy and Competition

  (different product name, ingredients, graphic art), but are all similar in appearance and overall design, making it relatively easy to recognize a New Belgium label on a cooler shelf. The nostalgic watercolor images help reinforce the New Belgium brand's image,...
 • A Cultural Model of Tourism in the Turks and Caicos Islands ...

  A Cultural Model of Tourism in the Turks and Caicos Islands ...

  At some point, it might be worthwhile to expand upon D'Andrade's (1995) ontology of cultural forms For the time being, we would just note that: our informants, and respondents, took several minutes to 'get their thoughts going' about tourism and...
 • FIRST ORDER TRANSIENT CIRCUITS IN CIRCUITS WITH INDUCTORS

  FIRST ORDER TRANSIENT CIRCUITS IN CIRCUITS WITH INDUCTORS

  Switch to the right and the capacitor discharges through the lamp GENERAL RESPONSE: FIRST ORDER CIRCUITS Including the initial conditions the model for the capacitor voltage or the inductor current will be shown to be of the form Solving the...
 • F. Scott Fitzgerald - Seneca Valley School District

  F. Scott Fitzgerald - Seneca Valley School District

  F. Scott Fitzgerald By: Dani Werner, Sina Reese, Peter Mercer, and Ryan Kozlowski Birth Francis Scott Fitzgerald was born on September 24, 1896 in St. Paul, Minnesota. Schooling 1911-1913: His parents sent him to Newman School, which is a Catholic...
 • Strategyand Information Systems - Kean University

  Strategyand Information Systems - Kean University

  Good money in agricultural surveying, industrial inspection, real estate videos, and wedding videos. too. Use Falcon Security to: ... Medium-sized drone manufacturer's value chain--network of value-creating activities. Difference between value an activity generates and itscost is called margin.