Meitibileacht & Einsímí - COGG

Meitibileacht & Einsímí - COGG

Meitibileacht & Na hEinsm Meitibileacht: Suim na n-imoibrithe ceimiceacha go lir i gcorp. m.sh.: 2 rang imoibrithe: (1) Anabalach - milin beaga ag teacht le chile chun miln mr a cruth: (2) Catabalach - miln mra a bhriseadh sos ina miln nos l (scaoiltear fuinneamh)

Einsm: - Catalaoch orgnach phritineach. Rialaonn einsm imoibrithe ceimiceacha don chorp (Meitibileacht) m.sh.: Macasamhl DNA, Ftaisintis, Riosprid... Einsm Sheile = Amalis Einsm Chatabalach: Amalis einsm a bhriseann sos stirse go malts. Dantar an einsm seo sna

faireoga seileacha & sa phaincras. Einsm Anabalach: DNA Polaimaris Einsm a dhanann & a dheisonn DNA. Na heinsm i bhftaisintis http://www.youtube.com/watch?v=deFQhPurj-k Cn it a dtltar einsm? Leid - is

pritin iad na heinsm. i gcealla gach orgnaigh dantar iad sna ___________. Trithe na nEinsm: 1. Catalagh - glacann siad pirt san imoibri, n dtear iad. 2. Tapaonn siad imoibrithe. 3. Is pritin ndr iad.

4. Bonn einsm sainiil n oibronn siad ach ar mhiln amhin (an tsubstrit). 5. Loitear cruth & feidhm na heinsme de bharr athr ard i pH n teocht (dndr). Gnomhaocht Einsmeach: Ceanglaonn an tsubstrit leis an einsm ag an lthair ghnomhaochta ar ns eochair ag dul isteach i nglas. substrit lthair ghnomhaochta

Tirg an imoibrithe einsm Athraonn an tsubstrit cruth lthair ghnomhaochta na heinsme beagn chun go mbeidh s in oiriint di. Tugtar an teoiric mnl aslaithe air seo (induced fit theory). Coimplasc einsmshubstrit = an einsm agus an tsubstrit nasctha le chile. Scarann an einsm n gcoimplasc = na tirg nua.

T an einsm anois saor chun dul ag obair ar mhiln substrite eile. Einsm + Substrit Coimplasc Einsmshubstrit = Einsm + Tirg Tosca a bhfuil tionchar acu ar Ghnomhaocht Einsmeach: Ceanglaonn an tsubstrit go hasca leis an einsm m bhonn an teocht (optamach)& an pH is fearr ann (pH optamach)

Dndr (denaturing) Einsm: Le hathr r-mhr ar theocht n pH, athraonn cruth na lithreach gnomhaochta go hiomln. (N cheanglaonn an tsubstrit & n fheidhmonn an einsm anois = dndr tar is tarl). https://www.youtube.com/watch?v=NdMVRL4oaUo An t-amhrn is fearr De ghnth bonn teocht optamach na n-einsm a bhonn i gcorp an duine thart ar 370C gnth-theocht an choirp.

Braitheann an pH optamach ar an gcuid den chorp ina bhfuil na Cad faoi pH??? heinsm ag feidhmi pH alcaileach sa bhal ( Amalis) & pH aigadach sa ghoile (Peipsin). Einsme dhlech Einsm sa Tionsclaocht: Biteicneolaocht: sid a bhaint as orgnaigh bheo n a n-einsm chun tirg a chur ar fil dinn. Grdaireacht (brewing)Athraonn einsm stirse go

malts, ansin go glcs & ansin go halcl. Bia Athraonn amalis stirse go glcs chun siorip a dhanamh Bith-imoibreoir (Bioreactor) - an t-umar ina dtarlaonn na himoibrithe sa Bhiteicneolaocht. Einsm Teanntaithe (immobilised)

= Einsm at greamaithe i maitrs i dtreo gur fidir leo feidhmi ar an tsubstrit. Buntist einsm teanntaithe (vs einsm saora): * Faightear tirge GLAN (gan einsm measctha leis) * Is fidir iad a bhaili & a ATHSID Mbhuntiste: beagn nos moille san imoibri n einsm neamhtheanntaithe. Tugtar BITHPHRISEIL ar sid einsm mar seo. Sampla: Dants milsen (Einsm teanntaithe) T stirse arbhair saor le ceannach. N bhonn

an stirse seo milis ach bonn blas milis ar an siorip arbhair a fhaightear as, m athratear . sidtear einsm teanntaithe chun an stirse a athr go siorip. https://www.youtube.com/watch?v=P7e9Mj9ATpQ (Ardl.) Iomprir Fuinnimh 1. ATP (Trfhosfit Adanisn) Bristear glcs sos go CO & HO i rith riospride*& scaoiltear fuinneamh Is cur am fuinnimh a bheadh ann d

mbrisf sos miln glcis gach uair a bhonn beagn fuinnimh ag teastil. Striltear an fuinneamh n riosprid aerbach i miln ar a dtugtar ATP & is fidir mideanna beaga fuinnimh a scaoileadh mhoiln ATP de rir mar a bhonn g leo sa chill. ATP + ADP Tr mhiln a bhonn in ATP (Adanisn + tr ghrpa fosfite). Bonn ADP (dfhosfit adanisn) ar fil sa chill le

linn riospride. sidtear fuinneamh na riospride chun ADP a cheangal le P chun ATP a dhanamh. Nuair a theastaonn mid beag fuinnimh, bristear miln ATP sos go ADP + P agus scaoiltear an fuinneamh. Mar sin bonn ATP de shor bhriseadh sos agus athfhoirmi sa chill. ATP & ADP ADP - miln sealfhuinnimh + P (fosfit)

-P & scaoileadh fuinnimh ARDFHUINNEAMH H+, e- ADP & P (fosfaraili) = ATP ATP- miln ardfhuinnimh (taistealaonn s go dt an it sa chill ina bhfuil

fuinneamh ag teastil) sid ATP Ftaisintis: sidtear chun GLCS a dhanamh. Riosprid: bristear sos GLCS chun nos m ATP a dhanamh. ATP do: Gluaiseacht mhatnach Dants Fuail Narcheall san inchinn Dants Pritin

Gnomhaocht na hinchinne srl 2. NAD: Dniclitd adainn nicitonaimde Comhdhanamh: Comheinsm is ea NAD a dhantar as niaicin (ceann de na B-vitimn). Feidhm: ian hidrigine (H+) n leictreon (e-) a bhaili le linn imoibrithe catabalaigh mar: ____________ D-ocsadonn iain hidrigine chun NADH a dhanamh. Is fidir NADH a ocsadi ars, agus H+ scaoileadh Cuireann an t-ocsadi seo mideanna beaga fuinnimh ar fil a

striltear tr ATP a dhanamh 3. NADPH: (Nicitonaimd adainn dniclitd fosfit) Comhdhanamh: Dantar NADPH niaicin freisin. Feidhm: Le linn imoibrithe anabalacha, bonn g le hiain hidrigine chun miln mra a dhanamh. Scaoiltear leictreoin n iain hidrigine n NADPH & cuirtear leis an tsubstrit iad Le linn ftaisintise, sidtear fuinneamh an tsolais chun NADPH a dhanamh. Ansin

sidtear an H n NADPH agus cuirtear le docsad charbin chun glcs a dhanamh. 4 Thurgnamh igeantacha: 1. Tionchar pH ar rta gnomhaochta catalise. 2. Tionchar teochta ar rta gnomhaochta catalise. 3. Tionchar dndr teochta ar ghnomhaocht einsme a scrd. 4. sid einsme teanntaithe a scrd. 1.Tionchar pH a fhiosr: ag teastil: Einsm: Catalis ( shoilire)

Substrit: Srocsad Hidrigine (HO) Tirg: Uisce & Ocsaigin Trealamh eile: bisn, sorcir grdaithe, promhadn, teirmimadar, maolin (buffers) agsla @ pH 4, 7, 9 COIMED AN TEOCHT SEASMHACH @ 25C! Sa sorcir: soilire; leacht nochin, tuaslagn maolnach (ar dts @ pH4, ansin 7.) Sa phromhadn: srocsad hidrigine 1.Tionchar na Teochta ar Ghnomh Catalise a Fhiosr

2 bhraon Tar is 5 nim cuir isteach an 5cm HO (Srocsad Hidrigine) MODH: 1. San eascra/sa phromhadn: 5 cm HO Sorcir grd.: 10 cm maoln pH4/7/9, Catalis (sa

soilire), 1 bhraon leacht nochin. Iad seo go lir i ndabhach [email protected] Coimad an teocht seasmhach @25C 2. Tar is 10 nim: doirt 5 cm HO isteach sa sorcir 3. Taifead na hathruithe i dtoirt na sobal 4. Dan seo ars tar is 1 nim, athdhan x3 5. Tosaigh ars le maoln pH7ansin pH9. Tortha (graf): Rta gnomhaochta na heinsme = toirt a thirgtear

7 6 5 Mid boilgn/O2 tirgthe (cm3) 4 babhta 1

babhta 2 babhta 3 3 2 1 0 pH 4 pH 7 pH 9

Category 4 Conclid: pH optamach catalise: pH9 2. Tionchar na TEOCHTA ar Ghnomh Catalise a Fhiosr 10 cm Tuaslagin Dabhach Uisce @ 0C,

20C, ,40C & 60C , 5 cm H2O2 Maoln pH 9+ 2 bhraon Leacht nochin + 5 g Catalise (Soilire) Tortha:

Conclid: teocht optamach chatalise: 25C 3. Dndr Teasa ar Ghnomh Catalise a Fhiosr Modh: 1. Dan 10 g catalise/soilire a fhiuchadh ar phlta te ar feadh 10 nim. & lig d fuar 2. Socraigh 2 shorcir mar seo: Sorcir A - catalis fhiuchta, pH9, 1 bhraon leacht

nochin Sorcir B - catalis, pH9, 1 bhraon leacht nochin 3. Cuir an 2 shorcir i ndabhach [email protected] 25C 4. Cuir 5 cm HO isteach sa 2 cheann. 3. Dndr Teasa ar Ghnomh Catalise a Fhiosr 10 cm Maoln pH 9+ Dabhach Uisce @ 25C 5 cm H2O2

1 bhraon Leacht nochin + 5 g Catalise (Soilire) 5 g Catalise fiuchta Tortha & Conclid: 4. Einsm Theanntaithe/Dhluailithe a ullmh (sicris i ngiosta) & a sid Trealamh: 4 eascra; steallaire; slat ghloine (chun an meascn a chorra), me leictreonach, spadal, cldach gloine.

Ceimicein: ailgionit sidiam (0.4 g/10 cm uisce) 2 g giosta/10 cm uisce Clird Chailciam - (1.5 g/100 cm uisce) (Cim 2: 2 thonnadir dheighilte, 2 eascra) 4. Einsm Theanntaithe/Dhluailithe a ullmh (sicris i ngiosta) & a sid Cim 1 de 3 cinn: Giosta Mnga

Giosta (sicris) 1. 0.4 g Ailgionit Sidiam le 10 cm3 Ailgionit Sidiam HO, corraigh , fg 5 nim 2. Cuir 2 g Giosta Measc (einsm Sicris ann) le 10 cm3 uisce & fg

Giosta & Ailgionit 5 nim Sidiam i steallaire 3. Measc an ailgionit & giosta le chile. Tuaslagn Chlird 4. Tarraing isteach sa Chailciam steallaire Cim 2: Ullmhchn na mng ailgionite ina bhfuil cealla giosta. 1. Tuaslaig 1.5 g de Chlird Chailciam &100 cm HO

2. airde 10 cm, scaoil braon den mheascn isteach. 3. Corraigh an t-eascra fad is at t ag ullmh na mbraonn. 4. Fg 15 nim ionas go n-ireoidh siad crua. 5. Scag na mnga (beads) go cramach in uisce. 1.5 g de Chlird Chailciam le 100 cm3 uisce

Cim 3:Imscrd ar Fheidhm na heinsme (sicris) teanntaithe/dluailithe Tonnadir deighilte leis na Mnga Giosta & 50 cm Sicris Glcs- tirge an imoibrithe 1. Ullmhaigh tuaslagn sicris

(1 g per 100 cm uisce) 2. Cuir na mnga & 50 cm sicris i dtonnadir deighilte 3. Ullmhaigh tonnadir eile le giosta saor (2 g/10 cm uisce) & 50 cm sicris. 4. Dan tirg a thstil le Clinistix (do ghlcs) taris 2 nim, 4n, 6n Mar Eolas: an t-imoibru:

Giosta Bonn an einsm SICRIS le fil i ngiosta (yeast) Substrit: Sicris Einsm: Sicris Tirg: Glcs Sicris Sicris

Glcs Ailgionit Sidiam: Chun gel a dhanamh, mar mhaitrs, don ghiosta.

Recently Viewed Presentations