Få mere ud af din kornmark - Aarhus Universitet

Der foregår samtidigt megen forskning i frøavl. Her forskes der i, hvilke faktorer der kan ændres på for at skaffe landmanden det største udbytte pr. ha. Der arbejdes meget med næringsstoftildeling (tidspunkter, mængder og type), vækstregulering, ukrudtsbekæmpelse og test af...

Author:
Uploaded by: Murkka Svensdottir
Filesize: 2 MB