Få mere ud af din kornmark - Aarhus Universitet

Få mere ud af din kornmark - Aarhus Universitet

Forudstninger for brugen af den tilgngelige information Informationen, der ligger til grund for denne prsentation, er udgivet til fri afbenyttelse i forbindelse med videnformidling om dansk frarbejde. Eneste betingelse er, at der bliver refereret til Danseed. Ligeledes m de mange billeder benyttes til videnformidling, forudsat at de bliver krediteret til angivne ophavsmnd eller til Danseed hvis ingen anden kilde er angivet. Med venlig hilsen Danseed Center for Frvidenskab Indholdsfortegnelse

Kort introduktion (THO)

Korn (JRJ) Markfr (BIO) Havefr (BIO) Trfr (MJ) Roefr (HC) Organisering (THO) Uddannelse (CHOL) Frkontrol (ULBM) Sameksistens (BIO) Nordisk Genbank (CA) Udviklingslande (OSL) Teknologi (BIO) Danske aktrer (SVTN) Introduktion

Thomas Holst Dansk Landbrug, Frsektionen Under udarbejdelse Thomas Holst, Plantedirektoratet Korn Cerealienetvrket http://www.cernet.dk/ Johannes Ravn Jrgensen Aarhus Universitet Hvede anvendelse - global Hvede er primrt

anvendt til human ernring Hvede kvalitet Udbytte Forarbejdningsegnethed ensartethed, farve, udseende, kemisk sammenstning Human ernring Industriel anvendelse Foder Udsd Johannes Ravn Jrgensen, DJF, Flakkebjerg Rug anvendelse - global Rug er som brdkorn kun overget

af hvede i betydning, og det vigtigste brdkorn i Skandinavien og steuropa Uden for Europa er rug hovedsageligt brugt til fodder En lille del anvendes til destillering Human ernring Industriel anvendelse Foder Udsd Johannes Ravn Jrgensen, DJF, Flakkebjerg Byg anvendelse - global Den primre udnyttelse af byg er til: foder for husdyr, isr svin

til maltning og brygning ved fremstilling af l og ved destillation til whisky Til human ernring Human ernring Industriel anvendelse Foder Udsd Johannes Ravn Jrgensen, DJF, Flakkebjerg Havre anvendelse - global En lille del af havreproduktionen formales til produkter der indgr i den humane dit: havremel til grd og

havrekager valset havre til grd,mel, babymad og til fremstilling af morgemadsprodukter Hovedparten anvendes dog til foder, traditionelt heste. Human ernring Industriel anvendelse Foder Udsd Johannes Ravn Jrgensen, DJF, Flakkebjerg Produktion og anvendelse af korn i Danmark Havre og blandsd

3.2% Vrbyg 27.5% Vinterbyg 10.4% Triticale 1.8% Rug 1.5% Vrhvede 0.4%

Vinterhvede 55.2% Johannes Ravn Jrgensen, DJF, Flakkebjerg Anvendelse af korn i Danmark Mel, gryn mv. (4,2%) Udsd (3,4%) Industri (malt), (3,9%) Foder

(88,5%) Johannes Ravn Jrgensen, DJF, Flakkebjerg Kvalitetsanalyser i korn Maltbyg Spireenergi Protein Fusarium Kernestrrelse Brdhvede Meludbytte Protein/gluten Faldtal Mykotoxiner

Foder Energi Stivelse Protein Mykotoxiner Johannes Ravn Jrgensen, DJF, Flakkebjerg Kornkvalitet Fysiske egenskaber Sundhed

Renhed Skader Vitalitet Kemiske egenskaber Kemiske indholdsstoffer Unskede sporstoffer Proces kvalitet Johannes Ravn Jrgensen, DJF, Flakkebjerg Kornkvalitet fysiske og kemiske egenskaber Kvalitet Fysiske egenskaber

Kemiske egenskaber Sundhed Tilstand Renhed Skader Protein Unskede sporstoffer Urenheder

Vand Rumvgt Varme skade Fremmedlegemer Myko-toxiner Stivelse Kernestrrelse Insekt-skader

Fr af andre arter Pesticider Olie Farve Spiring Sorts-renhed Ukendte

Fiber Vand-indhold Misfarvning Ekskrementer Mineraler Umodent korn Mider / skadedyr Aminosyrer

Knkkede kerner Meldrjer Gluten Johannes Ravn Jrgensen, DJF, Flakkebjerg Markfr Det regionale vkstmilj Frvkst st http://www.froevaekst.dk/ Det regionale teknologicenter Seedland http://www.seedland.dk/

Birte Boelt Aarhus Universitet Under udarbejdelse Birte Boelt, DJF, Flakkebjerg Havefr Det regionale vkstmilj Frvkst st http://www.froevaekst.dk/ Det regionale teknologicenter Seedland http://www.seedland.dk/ Birte Boelt Aarhus Universitet

Grass seed production area Oregon Canada New Zealand EU-25 Denmark 2002 2003

700.000 600.000 Acres 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 1996 1997 1998

1999 2000 2001 2004 2005 The Danish Seed Council Birte Boelt, DJF, Flakkebjerg Production area EU-25

The Danish Seed Council Birte Boelt, DJF, Flakkebjerg Species in production in Denmark Main species Perennial ryegrass Red fescue Kentucky bluegrass Others Tall Fescue Cocksfoot Italian ryegrass Hybrid ryegrass Meadow Fescue

Timothy Bentgrass Birte Boelt, DJF, Flakkebjerg Danish production area Per ryegrass Ital ryegrass Cocksfoot Red fescue Tall Fescue

Kent bluegrass 100.000 90.000 80.000 70.000 Acres 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1996

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

2005 The Danish Seed Council Birte Boelt, DJF, Flakkebjerg Restrictions on pesticide use Tax on pesticides Restrictions on a national level No specific restrictions at farm level Registered pesticides Many pesticides are not registered anymore Few new products Off label use

Birte Boelt, DJF, Flakkebjerg Registered pesticides Many pesticides are not registered anymore Few new products Off label use Birte Boelt, DJF, Flakkebjerg Restrictions on nitrogen use Crop standard 10-15% below economic optimal rate Total amount of Nitrogen per farm per year

Nitrogen budgets Birte Boelt, DJF, Flakkebjerg Establishment Light and space especially for slow growing species Birte Boelt, DJF, Flakkebjerg Screening of Pesticides Flowering 6 tillers 2-4 leaves Control

200 g/ha 25 50 100 Solvejg K. Mathiassen, DJF, Flakkebjerg Spinach seed production - more than 70% of world production Birte Boelt, DJF, Flakkebjerg Vegetable and flower seed

Birte Boelt, DJF, Flakkebjerg Seed tecnology Image analysis Birte Boelt, DJF, Flakkebjerg Trfr Martin Jensen Aarhus Universitet Under udarbejdelse

Martin Jensen, Aarhus Universitet Roefr ? ? Under udarbejdelse ?, ? Organisering af markfrbranchen Thomas Holst Dansk Landbrug, Frsektionen

Aktrer i den danske frbranche 4.000 fravlere Markfrfirmaer m. kontraktavl 2 danske 1 hollandsk Dansk Plantefordling A/S Dansk Landbrug (Frsektionen) Forskning og forsg Forskningsprogram fravl AU DJF, Frafgiftsfonden, DFFE innovationsloven Projekter finansieret direkte af Frafgiftsfonden Dansk Landbrugsrdgivning, Landscentret AU DJF

KU LIFE Thomas Holst, Plantedirektoratet Uddannelse Christian Olsen Selandia, CEU The Danish education system **) Primary and lower secondary school http://www.studyindenmark.dk **) After schoolstart 7 years old.

Christian Olsen, Selandia, Slagelse Education in Agriculture Upper secundary education (Gymnasium) Diploma programmes Higher educations (Kort videregende uddannelser) (Universitetsuddannelser)

Vocationel training BSc in natural resources (Naturressourcer) (Erhvervsuddannelser) Jordbrugsmaskinfrer Faglrt landmand Jordbrugsassistent Futher educations Grnt bevis Grnt diplom Agrarkonom AMU-kurser

Links: http://www.ug.dk/Internationalt.aspx AP graduate in Agricultural Science (Jordbrugsteknolog landbrug) MSc in Agricultural Science (Agronom) PhD /

http://www.studyindenmark.dk/ Christian Olsen, Selandia, Slagelse Frkontrol Ulla Blicher-Mathiesen Plantedirektoratet Seed testing since 1871 E. Mller-Holst Ulla Blicher-Mathiesen , Plantedirektoratet Training

www.danseed.dk/training Ulla Blicher-Mathiesen , Plantedirektoratet Expert assistance Ulla Blicher-Mathiesen , Plantedirektoratet Authorisation Percent authorized sampling and analysis Ulla Blicher-Mathiesen , Plantedirektoratet Sameksistens Birte Boelt

Aarhus Universitet Sameksistens / Coexistence Denmark first EU country to make rules on coexistence between genetically modified, conventional and organic crops Birte Boelt, DJF, Flakkebjerg The Danish model Coexistence Three groups appointed The expert group (scientific analysis) The legal group (liability) The contact group (stakeholders)

Scientific report Discussions Birte Boelt, DJF, Flakkebjerg "Act on the Growing etc. of Genetically Modified Crops" Danish Act No. 436 of 9 June 2004 http://www.fvm.dk/fvm_uk Ministerial order 31 March, 2005 Revision ? March 2008

- applies to commercial growing, handling, sale and transport of genetically modified crops as far as the first buyer Birte Boelt, DJF, Flakkebjerg The Act implies rules for Control measures isolation distance, cropping intervals, cleaning of farm equipment, handling and storage facilities Education and certification

Information / communication Liability and compensation Birte Boelt, DJF, Flakkebjerg Nordic Gene Bank Christian Andreasen Kbenhavns Universitet Nordic Gene Bank A presentation Utilizing Gene Banks today; - Key words: Focus & Diversification

Nordic Gene Bank Who we are Material Documentation International collaboration Utilization Global Seed Vault - Svalbard

Nordic Gene Bank What we do Collect, Secure - and Use Conserve and document genetic variation in Nordic material from plant species useful for agriculture and horticulture. Make genetic resources and allied information available for plant breeding, research

and any other bona fide use. Nordic Gene Bank What we do... - Mandate The Nordic Gene Bank (NGB), an institution which

Reports to the Nordic Council of Ministers Is a centre for the conservation and utilization of plant genetic resources in the Nordic countries Has mandate to conserve and document the genetic variation in Nordic material from plant species useful for agriculture and horticulture Is to make stored material available for plant breeding, research and any other bona fide use Is to foster rational co-operation between the Nordic countries in their efforts to use plant genetic resources for plant breeding and plant breeding research Is to participate in international co-operation in the conservation and use of plant genetic resources.

Nordic Gene Bank Activities focused on Contribute to a sustainable use of plant genetic resources Conservation and documentation of Plant genetic resources from or of relevance for the Nordic Region - cultivated species Knowledge transfer by participating in research and education in the Nordic Countries and elsewhere NGB surveys international trends scientifically and politically aiming at influencing the international agenda and to advice National authorities on matters concerning Plant Genetic Resources Nordic Gene Bank How we are organized - structure NB: Reorganization undergoing: From 1st Jan. 2008: NORDGEN

Will include: Nordic Gene Bank Nordic Gene Bank Farm Animals Nordic Forestry Seed and Plant Counsel Mandate: Biodiversity genetic resources Nordic Gene Bank How we are organized - structure Internal: Staff - 25 persons 4 Departments Seed Store Biology Department,

(Agriculture & Horticulture) incl. molecular and in vitro Lab IT- and Documentation Unit Administrative Team Nordic Gene Bank How we are organized - structure External: Working Groups W o r k in g G ro u p s C e r e a ls F r u it a n d B e r rie s

- with external experts representing scientific community, plant breeders and other relevant partners for the Gene Bank Cereals Fruit and Berries Potatoes (ad hoc)

Forage Crops Vegetables Oil Plants (ad hoc) Spicers and medicinal plants (project group) P o ta to e s

F o ra g e C ro p s V e g e ta b le s R o o t C ro p s , O il P la n ts a n d P u ls e s Nordic Gene Bank Based on the principle that gene banking should be: Inexpensive and durable Basically available for any national and regional program at reasonable cost Not require: much advanced planning in terms of a large storage facility

huge initial investments to get started. Nordic Gene Bank Partners:

Working Groups!!!! National programs!!!! Other gene banks Universities & research institutions Scientific projects Breeding companies Government departments and authorities Museums Botanic gardens & parks Schools & education centers Hobby growers / Associations NGOs - networks

etc. Nordic Gene Bank Conservation Ex situ (off-site conservation) seed gene bank field gene bank in vitro Cryo-preservation

In situ (on-site conservation) on farm protected natural habitats / wild parks wild habitat Nordic Gene Bank Ex situ seed bank Active Collection (Alnarp, Sweden) Distribution, characterisation, multiplication, germination tests

Base Collection (rslev, Denmark) Long term storage, rejuvenation Safety Collection (Svalbard, Norway) Duplication of base collection samples Nordic Gene Bank Material Primary collections:

17532 5067 153 557 1554 6446 156 14

16 app. 300 Special collections: Cereals Forage Fruits & berries Potato Oil crops

Vegetables Industrial crops Landscape Forest trees Spices and medicinal plants (in process) Lundquist mutant collection 9760 MacKey NIL-collection(in process) Other special cereal collections New special collections (in process) app. 5000 400

1321 MIT future/soon? Varieties? - Hybrid parents? - GMOs? - Research material? Nordic Gene Bank International activities Expert consultation, development of regional PGR programs SIDA based programs:

IT +:

SADC - since 1989 Baltic region Eastern Africa EAPGREN, since 2006 Balkan region SEEDNet, since 2004 CAC, from 2007 GBIF - Global Biodiversity Information Facility TDWG Biodiversity Information Standards ECPGR, EPGRIS3, EURISCO BioCASE - Biological Collection Access Service for Europe GCP Generation Challenge Program , on behalf of Bioversity Crop Wild Relatives Global Portal, on behalf of Bioversity ABCD 2.06 - Access to Biological Collection Data (Berlin Botanical Garden)

ALIS - Global Accession Level Information System (in process), together with Bioversity Safety Storage: Svalbard Global Seed Vault (Seed distributions, international, conferences, workshops, seminars) Udviklingslande Ole Sgaard Lund Kbenhavns Universitet Danish Seed Health Centre for Developing Countries

The centre works for reduction of poverty through improvement of seed quality and seed technology in developing countries. Particularly, the centre has expertice in seed-borne pathogens. The centre is part of Institute of Plant Biology and Biotechnology, Faculty of LIFE Sciences, University of Copenhagen. http://www.dshc.life.ku.dk/ Teknologi Birte Boelt Aarhus Universitet Under udarbejdelse Thomas Holst, Plantedirektoratet

Danske aktrer Svend Tveden-Nyborg Aarhus Universitet Under udarbejdelse Svend Tveden-Nyborg, Aarhus Universitet

Recently Viewed Presentations

 • Payroll Services Employee Travel Procedures and Forms Travel

  Payroll Services Employee Travel Procedures and Forms Travel

  IRS requirements regarding travel reimbursements. ... manual for specific details pertaining to any . Out-of-town/ Overnight. travel . prior to the event. Plan at least 8 weeks in advance to allow plenty of time for the signatory . approval process...
 • Mechanical Advantage and Efficiency - Monroe Co Schools KY

  Mechanical Advantage and Efficiency - Monroe Co Schools KY

  Arial Tahoma Times New Roman Default Design Microsoft Graph Chart Mechanical Advantage and Efficiency Mechanical Advantage If you exert a force of 20 N on a can opener, and the opener exerts a force of 60 N on the can,...
 • Managing Data Resources

  Managing Data Resources

  Sits on top of existing isolated legacy systems, "islands of information", to provide an enterprise-wide database. Provides single platform, standardized access to current operational data and historical data (not normally maintained on legacy systems). 57
 • Modelling the response of wheat canopy assimilation to

  Modelling the response of wheat canopy assimilation to

  The models simulate crop assimilation using either a simple light response curve equation (AFRCWHEAT2) or detail calculations of leaf energy balances, and the coupling of photosynthesis with stomatal conductance (LINTULCC2). LINTULCC2 up-scales leaf gas exchange to canopy as proposed by...
 • Success Series French

  Success Series French

  conjugation. Stem ending. choisir. réussir. gross ir … Now add new endings. To conjugate you will keep the stem and drop the infinitive ending which is -ir for 2nd group verbs. Once you have the stem, you will add new...
 • Pre-departure Orientation for University of Waterloo Co-op Interns

  Pre-departure Orientation for University of Waterloo Co-op Interns

  All submitted prior to this session. Emergency contact listed. Arrival Notice submissions. How we can reach you in an emergency. How we will be in touch- phone first, then email. Tweets to check your email. Police Services. Available for you...
 • Col Richard L. Griffith National Awards and Promotion

  Col Richard L. Griffith National Awards and Promotion

  o something exceptional outside normal duty. Have a level of responsibility. How much additional burden as a volunteer have you taken on? Demonstrate a recognizable level of performance. ... Balance the use of adjectives and actual content.
 • IRMNG March 2012

  IRMNG March 2012

  Editorial / curatorial decisions / actions required to: Correct obvious data errors Assemble "complete" records from multiple sources (where one source data deficient) Normalise authority data (in particular) to a "house style" Digitise or transcribe print material into electronic form...