Does Your Truth Match Reality?

Does Your Truth Match Reality?

Da li vaa istina odgovara stvarnosti? Dr. Heinz Lycklama Prijevod: Boidar Knei [email protected] www.osta.com/apologetics Pregled O emu se radi? Uvod u apologetiku Argumenti za postojanje Boga Zato kranska apologetika? to je istina? Suprotstavljeni pogledi na istinu Kako znamo to je istina?

Kako znamo da je Biblija istinita? Da li Istina iz Biblije odgovara stvarnosti? Koji su dokazi sa Istinu iz Biblije? @ Dr. Heinz Lycklama 2 Predstavljanje Istine Vaa istina je ono za to vjerujete da je istina Kako znadete da je neto istina? Da li je kranska Istina istinita? Zasnovano na pretpostavkama?

Potvreno pouzdanim dokazima? Pogled na dokaze Da li dokazi podupiru kransku Istinu? to s ateizmom? Evolucijom? Stvaranjem? to je mormonizam? Hinduizam? Budizam? @ Dr. Heinz Lycklama 3 Kamen posrtanja pri dolasku do vjere u Krista 1. 2. 3. 4. 5. 6. Nedostatak intelektualnog znanja o Bogu Drugi krani oni su prihvatili hipokriziju Grijeh: prihvaanje Krista zahtijeva otkretanje od grijeha Ako je Bog samo ljubav i svemogui, zato postoji tako mnogo boli, patnji, i zla? Zamjetan konflikt izmeu znanosti i Biblije,

t.j. stvaranje nasuprot evoluciji Nema odgovora od crkve na teka pitanja @ Dr. Heinz Lycklama 4 Statistika! Prema istraivanju Georgea Barna: Samo 9% nanovo roenih teenagera vjeruju u postojanje apsolutne istine Najmanje 60% djece iz evaneoskih domova e, pretpostavlja se, napustiti crkvu kada napuste dom Razlozi: Crkva ne daje odgovore na teka pitanja

koja nai mladi postavljaju Indoktrinacija naih mladih sekularizmom i evolucionizmom @ Dr. Heinz Lycklama 5 Neke definicije Agnostik onaj koji ne zna da li Bog postoji Apologetika racionalno opravdanje/obrana neijih uvjerenja Deizam Bog je stvorio svijet ali nije ukljuen u svijet Epistemologija prouava to znamo Fideizam ne moemo racionalno spoznati neiju vjeru Humanizam ovjek je najvia vrijednost u svemiru @ Dr. Heinz Lycklama

6 Jo definicija Logika metoda ispravnog razmiljanja Deduktivna logika zapoinje sa opim principima prihvaenim kao istina i primjenjuje ih na specifine sluajeve -> zakljuak mora biti istinit Induktivna logika prouava fenomene kako bi otkrila opi princip -> vodi do najvjerojatnijeg ili razumnog zakljuka (osnova znanstvene metode) Metafizika izuava principe stvarnosti Modernizam ljudsko razmiljanje koje se ne oslanja na Boga Ontologija prouavanje bia

@ Dr. Heinz Lycklama 7 Jo vie definicija Postmodernizam svako znaenje i istina su relativni Pretpostavka vjerovanje koje se uzima kao istina Racionalizam odreuje svu istinu putem logike Relativizam ne postoji apsolutno Skeptik onaj koji sumnja, ispituje, ne slae se Teizam Bog je stvorio svijet i sadran je u svijetu @ Dr. Heinz Lycklama 8

Uvod u Apologetiku Apologia (Grki) govor obrane Apologetika: branjenje uvjerenja argumentima, dokazima, i iznoenje razloga zato vjerujemo ono to vjerujemo Zato apologetika? Objanjava temelje kranske vjere Brani vjeru od onih koji ju napadaju Brani vjeru od hereze @ Dr. Heinz Lycklama 9 Objanjenje kranskih vjerovanja

Pouavanje osnovnih kranskih doktrina, uvjerenja i povijesti Odgovaranje na pitanja oko tih doktrina i uvjerenja Pouavanja osnova o obrani racionalnosti i pouzdanosti osnovnih istina vjere Vjera izgraena na injenici, ne na osjeajima @ Dr. Heinz Lycklama 10 Apologetika u NZ Rije apologia se koristi u NZ osam puta:

Djela 19:33, Aleksandrova obrana pred narodom Djela 22:1, Pavlova obrana pred narodom Djela 25:16, Pavlov odgovor na optube protiv njega Djela 26:2, Pavlova obrana pred kraljem Agripom I Kor. 9:3, Pavlova obrana pred tuiteljima Fil. 1:7, u obrani i utvrivanju evanelja II Tim. 4:16, Pavlova obrana na sudu I Pet. 3:15, spremni na odgovor za razlog nade @ Dr. Heinz Lycklama 11 Apologetski pristup Obrambeni Fil. 1:7, kako u mojim okovima tako u obrani i

utvrivanju Radosne vijesti, 1 Pet. 3:15, tujte u svojim srcima Krista kao Gospodina, uvijek spremni na odgovor svakomu tko vam zatrai razlog nada koja je u vama... Blago i s potovanjem Ofenzivni 2 Kor. 10:5, Mi obaramo mudrovanja i svaku oholost koja se die protiv priznanja Boga, i zarobljujemo svaki razum da se pokorava Kristu, i pripravni smo @ Dr. Heinz Lycklama 12 Neki ranokranski apologetici Apostol Pavle:

Apostol Petar: Djela 26:2, Mogu (se) ... obraniti Fil. 1:7, u obrani Radosne vijesti 1 Pet. 3:15, spremni na odgovor Tertullian, ranocrkveni voa, 155-230 AD Apologetik kranstvo kao istinita religija @ Dr. Heinz Lycklama 13 Stilovi kranske apologetike Tomistika/klasina tradicija

Tradicija dokaza Zasnovana na filozofskim argumentima za postojanje Boga Zatim posebni sluajevi kranskog otkrivenja Empirijske injenice o ivotu, udesima, smrti, uskrsnuu Kristovom, ispunjena prorotva koriste se kao dokazi vjerojatnosti Tradicija pretpostavki Vjera u Boga i Njegovu Rije je pretpostavljena Zasniva se na nadahnuu Svetim Duhom Ne-teistike pretpostavke su dokazano pogrene @ Dr. Heinz Lycklama 14 Tomistika/klasina tradicija

Zasnovana na djelu Tome Akvinskoga Napisao Summa Theologiae Pet vrsta dokaza postojanja Boga, npr. Kozmoloki argumenti prauzrok Jedinstven i neovisan, svesposoban Bog Mora da postoji bie Bog je izvor dobrote Teleoloki argument inteligentno stvaranje Prirodna znanost i znanost o boanstvu su zasnovane na Tominim tezama Vaan u katolikoj tradiciji @ Dr. Heinz Lycklama

15 Klasika primjer Biblija tvrdi da je rije Boja Biblija je prenesena bez greke SZ je napisan prije NZ SZ sadri prorotva koja Isus treba ispuniti u NZ Isus je ispunio prorotva Prema tome, Biblija je nadahnuta Prema tome, Bibija je tona Biblija kae da Bog postoji Prema tome, Bog postoji @ Dr. Heinz Lycklama

16 Tradicija dokaza Opravdanje vjere prema dokazu Vjera V u pretpostavku P dokazana je dokazom D u vrijeme t ako i samo ako V odgovara dokazu D u trenutku t Razdvaja dokazanu vjeru od nedokazane vjere Vjera je u suglasju s ostalim dokazanim uvjerenjima Biblija je najvjerojatnije tona Prema tome je cijela Biblija najvjerojatnije tona Kada nismo potpuno sigurni, moramo prihvatiti najvjerojatniju teoriju

Ima zajedniku polaznu toku s neutralnim injenicama @ Dr. Heinz Lycklama 17 Dokazi pristup Naglasak na udesa opisana u Bibliji Drugi dokazi Isus je uradio mnoga udesa

Ispunjena prorotva Isusovo uskrsnue Pouzdanost Pisma (SZ i NZ) Povijesni dokazi i zapisi Arheologija Znanstvena pouzdanost Biblije Stvaranje poduprto znanou Podaci (dokazi) podupiru dogaaje u Bibliji @ Dr. Heinz Lycklama 18 Tradicija pretpostavki Ciljevi:

Predstaviti racionalnu osnovu za kransku vjeru Obraniti vjeru od prigovora Izloiti pregled drugih svjetonazora Zasnovana na nadnaravnom otkrivenju u Bibliji Izraava vjeru da Bog mora postojati Uporeuje pretpostavke protiv razuma, empirijskog iskustva, i subjektivnog osjeaja Zasnovana na djelu danskog teologa, Corneliusa Van Til, u kasnim 1920ima @ Dr. Heinz Lycklama 19 Vie o pretpostavkama Pretpostavlja Boje postojanje i s tog stanovita

dokazuje ispravnost kranstva Pretpostavlja istinitost Biblije Poiva na pravovaljanosti i snazi evaelja da mijenja ivote, Rim. 1:16 Gleda na nevjernika kao na grenika u svojim mislima i nesposobnoga da razumije duhovnost Pretpostavke odreuju kako netko interpretira injenice @ Dr. Heinz Lycklama 20 Prirodna teologija Disciplina uspostavljanja racionalne mogunosti teizma (postojanja Boga) Nastoji uspostaviti Boga iznad religije Empirijsko nastojanje nastoji predstaviti Boje postojanje zasnovano na osjetilnom opaanju prirode, ne na otkrivenju Nekoliko argumenata za postojanje Boga

su razraeni u prirodnoj teologiji @ Dr. Heinz Lycklama 21 Argumenti za Boje postojanje Kozmoloki argument Teleoloki (svrha) argument(i) Svrha i poredak u svemiru, t.j. Antropoloki princip Svrha ivota Moralni argument

Poetak svemira Moralni zakon podrazumijeva moralnog zakonotvorca Ontoloki argument Koncept Boga najrazumnije i nezamjenjivo bie @ Dr. Heinz Lycklama 22 Kozmoloki argument Pretpostavka za svaki poetak postoji uzrok Svemir ima poetak

Zasnovan na zakonu uzronosti Za sve postoji uzrok Einsteinova opa teorija Drugi zakon termodinamike (entropija) Prema tome za svemir postoji uzrok Nadnaravne sile na djelu @ Dr. Heinz Lycklama 23 Karakteristike prvog uzroka

Samopostojei, bezvremen, nematerijalan Stvoritelj vremena, prostora i materije Izvan vremena, prostora i materije Sveprisutan bez ogranienja Svemogu stvoritelj svemira Sveznajui inteligentan stvaratelj Osoban odabire da pretvori nitavilo u svemir vremena-prostora-materije @ Dr. Heinz Lycklama 24 Teleoloki argument Sve stvoreno ima stvoritelja Svemir je izuzetno kompleksne strukture

Za izradu sata treba urar (Paley) Potvreno antropolokim principom Svemir je fino podeen (dizajniran) kako bi ivot na zemlji bio mogu Prema tome svemir ima stvoritelja Zemlja je konstruirana za nas @ Dr. Heinz Lycklama 25 Antropijski princip 122 vrlo precizne konstante izraavaju

Sadraj kisika u zemljinoj atmosferi ~21% Konstanta gravitacije je vrlo precizna konstanta Stupanj irenja svemira Orbita jupitera zatiuje zemlju Debljina zemljine kore kontrolira oslobaanje kisika Brzina rotacije zemlje odreuje temperaturne razlike Nagib zemlje od 23 stupnja je ba kako treba Vjerojatnost je 1 naprema 10**138 (NULA) @ Dr. Heinz Lycklama 26 Teleoloki argument ivot ivi organizmi

ivot iz neivoga je nemogu Su sloeni (kompleksni) Izgledaju dizajnirani Sadre informacije Spontani nastanka ivota nije nikada vien Vjerojatnost je praktiki NULA Prema tome za nastanak ivota treba Stvoritelj @ Dr. Heinz Lycklama 27 Sloenost ivota Za ivot je potrebna DNK (informacija)

DNK sadri uputstva za graenje i reprodukciju ivih organizama Sloenost koja se ne moe pojednostaviti Svi dijelovi su potrebni za funkcioniranje Specificirana sloenost Poredak amino kiselina je odreen proteinima Informacije u jednostavnoj amebi ispunile bi 1000 kompleta enciklopedija @ Dr. Heinz Lycklama 28 Moralni argument

Svaki zakon ima zakonodavca Postoji moralni zakon Za zakon je potrebno zakonodavstvo Recept netko mora napisati Temeljni osjeaj za ispravno i pogreno Savjest (manifestacija moralnog zakona) Apsolutne (i univerzalne) moralne obveze Prema tome, postoji moralni Zakonodavac Izvor vii od nas samih Izvor ljudskih prava @ Dr. Heinz Lycklama

29 Postojanje moralnog zakona Moralni zakon se ne moe zanijekati To znamo po naim reakcijama To je osnova ljudskih prava To je nepromjenjiv standard pravde Definira istinsku razliku izmeu moralnih poloaja Znamo to je apsolutno pogreno znai mora postojati apsolutni standard pravednosti To je temelj za politiko & socijalno neslaganje Kada ne bi bilo moralnog zakona, tada ne bismo traili isprike kada ga krimo @ Dr. Heinz Lycklama 30

Ontoloki argument Ontologija bavi se prirodom i odnosima meu biima Dokazuje iz koncepta Boga njegovo postojanje Ne zapoinje sa eksperimentalnim iskustvom Definira Boga kao najvee zamislivo Bie Bie koje sadri svu moguu savrenost Bog, po definiciji, je neophodno bie

Prethodi i odijeljen je od iskustva Ne moe ne postojati Nije ope prihvaeni argument @ Dr. Heinz Lycklama 31 Zato kranska apologetika? 1. 2. 3. Znaj to vjeruje Znaj zato vjeruje Brani svoju vjeru 1 Pet. 3:15, Naprotiv, tujte u svojim srcima Krista kao Gospodina, uvijek spremni na odgovor svakomu tko vam zatrai razlog nade koja je u vama, blago i s potovanjem; @ Dr. Heinz Lycklama 32

Znaenje apologetike Mat. 22:37, Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom duom svojom i svom pameti svojom. Na nama je da mislimo, da koristimo logiku Juda 3, prisiljen sam da to uinim opominjui vas da se borite za vjeru koja je jedanput zauvijek predana svetima. Poziv na borbu za istinu @ Dr. Heinz Lycklama 33 Znaenje apologetike -2

Djela 17:2-4, Pavao, po svom obiaju, ue onamo te je tri subote raspravljao s njima na temelju Pisama, tumaei i dokazujui kako je trebalo da Mesija trpi i uskrsne od mrtvih. Govorio je: Taj Mesija jest Isus koga vam ja navjeujem. I neki se od njih uvjerie; Djela 17:11, Primie rije Boju sasvim spremno, svaki dan istraujui Pisma da li je tako. itajte, istraujte Pismo svakoga dana Tragajte za dokazima o Istini @ Dr. Heinz Lycklama 34 Znaenje apologetike - 3

Djela 17:17, Raspravljao je u sinagogi sa idovima i ostalim priznavaocima pravoga Boga, a na trgu svaki dan s onima koje bi tu zatekao. Pavle je jednako odgovarao na pitanja vjernika & skeptika Djela 17:23, Dakle, to vi neznajui tujete, to vam ja navjeujem Atenjani su vjerovali u Nepoznatog Boga Pavle im je predstavio Boga Stvoritelja kojega se moe spoznati @ Dr. Heinz Lycklama 35 Ralanjivanje istine

PNZ. 18:21-22, Kako emo raspoznati rije koju Jahve nije izrekao? Kad prorok govori u ime Jahve, pa to ne bude i rije se ne ispuni, onda je to rije koje Jahve nije kazao; Prorotva istinskog proroka se ostvaruju 1 Sol. 5:20-22, ...Sve provjeravajte. to je dobro, zadrite. Uklanjajte se svakom zlu. Paljivo istraujte to se propovijeda Ralanjujte dobro od zloga @ Dr. Heinz Lycklama 36 Poznavanje istine 2 Tim. 2:15, Marljivo nastoj da se pokae pred

Bogom kao prokuan, kao radnik koji se nema ega stidjeti, koji valjano propovijeda istinu. Govori Boju rije tono i jasno Rim. 12:2, Nemojte se prilagoivati ovomu svijetu! Naprotiv, preobliavajte se obnovom svoga uma da mognete uoavati to je volja Boja: to je dobro, ugodno i savreno! Moemo koristiti umove za razmiljanje @ Dr. Heinz Lycklama 37 Kako zadrati istinu Koraci koje treba izbjegavati:

Sumnje nakon postavljanja tekih pitanja Obeshrabrenje nakon nepronalaenja odgovora Gubljenje iluzija i osjeati se izdanim Apatija zbog uvjerenja da nema odgovora Naputanje vjere i antagonizam prema vjeri Rjeavati problem: Solidnim programima poduke Naglaskom na kransku apologetiku @ Dr. Heinz Lycklama 38 Izvori vjere istinska vjera

lana vjera @ Dr. Heinz Lycklama 39 to je istina? Epistemologija Priroda i doseg znanja Kako znamo ono to znamo Odnos izmeu vjere, istine, znanja Ps. 100:3, Znajte da je Jahve Bog: on nas stvori, a ne mi sami sebe. Ako nas je Bog stvorio, onda nas nee zavoditi oko prirode naega postojanja

@ Dr. Heinz Lycklama 40 etiri osnovna principa znanja Osnovne epistemoloke premise 1. 2. 3. 4. Sve pretpostavke iz Pisma Zakon nekontradikcije Zakon uzroka Osnovna (u biti nesavrena) pouzdanost osjeaja Koritenje jezika analogije Pronalaze se u samome Bogu

Predane su Njegovim stvorenjima (na svoju sliku stvori) Zakoni stvaranja/ temelj za sticanje znanja @ Dr. Heinz Lycklama 41 Zakon nekontradikcije A ne moe biti A i Ne-A u isto vrijeme i u smislu istog odnosa Istina ne moe biti kontradiktorna 1 Ivanova 2:22, Tko je grdni laac, ako ne onaj koji nijee da je Isus Krist? Tko nijee Oca i Sina, taj je Antikrist. Pisma pretpostavljaju razliku izmeu istine i lai, pravednosti i nepravednosti, itd. Bez tog zakona nita ne moe biti razumljivo

@ Dr. Heinz Lycklama 42 Zakon uzroka Svaka posljedica mora imati svoj uzrok Taj zakon je pretpostavka za svako udo Ivan 3:2, Rabbi, znamo da si od Boga doao kao uitelj, jer nitko ne moe initi udesa koja ti ini ako Bog nije s njim. Nikodem potvruje da se iza Isusovih djela nalazi boanski uzrok Bez tog zakona, nikava udesa u Bibliji ne bi bila mogua niti bi imala ikakvu vrijednost od Postanka do Otkrivenja @ Dr. Heinz Lycklama 43

Pouzdanost osjeaja, percepcije Nai osjeaji su u osnovi pouzdani Vid, sluh, dodir, okus, miris Postoje granice nae percepcije Spoznaja o vanjskom svijetu je nemogua ako nai osjeaji nisu u osnovi pouzdani Ivan i Petar su vidjeli slavu Isusovu, Ivan 1:14; 2 Pet. 1:16 Krist se ukazao Petru, zatim Dvanaestorici, a zatim 500, 1 Kor. 15:5-6 Ovi argumenti bili bi beskorisni bez pouzdanih ljudskih osjeaja @ Dr. Heinz Lycklama 44

Upotreba jezika analogije Dvije stvari mogu biti djelomino sline i djelomino razliite Jedna stvar je analogna drugoj Bog je tako potpuno razliit od nas Bod je duh i transcedentan Prema tome ini se da nema niti jednog naina da bi se reklo bilo to smisleno o Bogu Bog je opisan u Pismu koritenjem jezika analogije u usporedbama sa ljudskim osobinama Post. 1:26, Nainimo ovjeka na svoju sliku, sebi slina. @ Dr. Heinz Lycklama

45 Prijepori Istine Apsolutna ili relativna? Primjerena ili skladna? Odreivanje istine Koritenjem pet osjeta Koritenjem logike Otkrivena u Pismu Moe li se istina spoznati? Agnosticizam, skepticizam, itd. @ Dr. Heinz Lycklama

46 Kako odluujemo to je istina? Da li je istina odreena s naih pet osjeta? [sluh, vid, miris, okus , dodir] Da li je naa istina zasnovana na injenicama? npr. nai osjeaji? [dotaknuti slona] Da li se podudara sa stvarnou? Toma je pitao Gospodina o istini Ivan 14:6, Ja sam put, istina i ivot ree mu Isus. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni.

Vrlo ekskluzivna istina Ali, istina JEST ekskluzivna! @ Dr. Heinz Lycklama 47 Poncije Pilatovo pitanje Pilat zapita Isusa to je istina? Ivan 18:37-38, Dakle, ti si kralj? ree mu Pilat. Dobro veli odgovori mu Isus ja sam kralj. Ja sam se zato rodio i zato doao na svijet da svjedoim za istinu. Svatko tko je prijatelj istine slua moj glas. to je istina? upita ga Pilat. I kad to ree, ponovno izie k idovima te im izjavi: Ja ne nalazim na njemu nikakve krivnje. Pilat nije mislio da na njegovo pitanje postoji odgovor Ivan 17:17, Posveti ih istinom. Tvoja je rije istina. @ Dr. Heinz Lycklama

48 Isusov odgovor Isus je bio jasan da svatko tko je prijatelj istine slua Moj glas. Apostol Ivan je izrazio jasno da je Isus istina i da nema nikakva grijeha u njemu Da li zna kako odgovoriti na Pilatovo pitanje to je istina? Kako mi odreujemo to je istina? Osjeaji nam ne kau to je istina, injenice da! @ Dr. Heinz Lycklama 49 Koritenje logike u apologetici

Svemir postoji Svemir ne moe biti beskonano star Uao bi u stanje rasula prije puno vremena Svemir nije u stanju rasula Prema tome nije beskonano star Svemir ima poetak Svemir nije mogao samoga sebe stvoriti Neto prije svemira stvorilo je svemir To neto je Bog @ Dr. Heinz Lycklama 50

Tri pogleda na istinu to znai za neku izjavu da je istinita? Tri razliita pogleda na to to je istina su: 1. 2. 3. Suglasje/tradicionalan pogled Relativizam/postmodernistiki pogled Praktinost/korisniki pogled Test Da li se vaa istina podudara sa stvarnou? t.j.. Da li ono to vjerujete da je istina odgovara stvarnosti? @ Dr. Heinz Lycklama 51

Suglasje/tradicionalni pogled Neka izjava je istinita ako i samo ako je u suglasju ili podupire injeninu stvarnost Deklarativne izjave su podlone provjeri i mogu biti lane Izjava se moe nazvati lanom ako se moe pokazati da je u nesuglasju s objektivnom stvarnou Istina nije stvar subjektivnog miljenja, ili glasovanja veine, ili kulturoloke mode Istina je objektivna i spoznajna, t.j. Slika iz izvanjskog svemira koja pokazuje zemlju kao plavu kuglu @ Dr. Heinz Lycklama 52 Zakoni logike istine

Za bilo koju izjavu P, u datom vremenu, u datom odnosu, postoje tri logika zakona povezanosti: Zakon ne-kontradikcije ne (P je istina i ne-P je istina) Zakon iskljuivanja sredine (P je istina ili je ne-P istina) Za bilo koju izjavu P, ne moe biti sluaj da je oboje: P je istina i ne-P je istina Za bilo koju izjavu P, P je istina ili je ne-P istina Potvruje da je ili P ili ne-P Zakon bivalentnosti (P je istina ili la) Za bilo koju izjvau P, P je ili istina ili la, t.j. bilo koja nedvojbena, deklarativna izjava mora biti ili istina ili la @ Dr. Heinz Lycklama

53 Vie o zakonima istine Zakon nekontradikcije (oboje P i ne-P nije istina) Zakon iskljuivanja sredine (P je istina ili ne-P je istina) Ne moe oboje biti istina u istom smislu, u isto vrijeme Obje kontradiktorne izjave ne mogu biti istina Ne moe biti istina da je oboje X je i nije u mojoj sobi Ili X jest u mojoj sobi ili nije Zakon bivalentnosti (P je ili istina ili nije)

Ne moe biti da nije niti istina niti la Ne moe biti oboje istina i la @ Dr. Heinz Lycklama 54 Zakon nekontradikcije ivimo po zakonu nekontradikcije Ako kaem XXX a moja ena kae ne-XXX Jedno od nas je u krivu Ne moe biti da oboje govorimo istinu Krani povijesno (tradicionalno) imaju potvreno suglasan pogled na istinu

Potvruje koncept apsolutne istine Logiki samo-konzistentan i poduporiv @ Dr. Heinz Lycklama 55 Primjer iz Biblije Postoje dobri povijesni razlozi za vjerovanje da je Isus uskrsnuo iz mrtvih u povijesnom vremenuprostoru, pokazujui svoje boanske ovlasti: Rim. 1:4, pokazao se kao Sin Boji uskrsnuem od mrtvih. 1 Kor. 15:1-11, evanelje koje sam vam propovijedao

injenini dokazi o Kristovom uskrsnuu (dao ih Pavle) 1 Kor. 15:14, Ako li Krist nije uskrsnuo, onda je neosnovano nae propovijedanje, neosnovana je i vaa vjera. Ilustracija za koncept apsolutne istine @ Dr. Heinz Lycklama 56 Relativizam/postmodernistiki pogled Izjave o znanstvenim injenicama, religioznim stvarnostima, ili moralnim principima nisu neto na to se moe pozvati u datom vremenu i trenutku Jezik se nepredvidivo izgrauje u zajednicama Jezik ne moe prekoraiti svoj vlastiti kontekst i odnos prema stvarnosti iznad samoga sebe Svi jezici padaju u opisu objektivnih uvjeta zbog

svoje utopljenosti u razliite kulture Istinitost izjave ovisi o pogledu osobe ili kulture, a ne o tome kako se izjava odnosi prema objektivnoj stvarnosti @ Dr. Heinz Lycklama 57 Primjer relativizma Da bi izjava bila istinita to samo znai da osoba ili kultura vjeruje da je istinita dakle, ako je to istina za tebe ne moemo suditi druge kulture Prema tome , ako netko kae Isus je Gospodin a drugi Allah je Gospodin, obje izjave mogu biti istinite NE @ Dr. Heinz Lycklama

58 Testiranje izjave To je nelogino i pada na zakonu kontradikcije Izjave se meusobno iskljuuju Ivan 1:14, Krani vjeruju da je Isus tijelo koje je stvorio Bog Muslimani da se Allah moe ili da se jest inkarnirao Obje izjave ne mogu objektivno biti istinite @ Dr. Heinz Lycklama 59

Zbirni pogled na relativizam Relativizam ne odreuje istinitost ili lanost bilo kojeg uvjerenja Relativizam ne podupire koncepciju apsolutne istine Ovaj pogled nijee samoga sebe i nema logike podupore Ovaj pogled se esto oznaava kao postmodernizam @ Dr. Heinz Lycklama 60 Zakljuak relativistikog pogleda Relativizam je pogrean

Kada je istina osuena da ovisi o onome to osoba ili kultura misle, bilo to moe postati istina Ne poklapa se sa stvarnou A to je apsurdno Takav stav/pogled ne moe se primijeniti u medicini ili znanosti Bio bi smatran luckastim @ Dr. Heinz Lycklama 61 Praktian/koristan pogled Ovaj pogled dri da je uvjerene istinito jedino ako je prihvatljivo za odreenu osobu

Kranstvo moe biti istina za mene ako mi pomae, ali pogreno za drugu osobu ako njoj ne pomae Ovaj pogled brka koristnost sa istinom t.j. pogreno upravljanje novcem <-> novac je pogrean (uvjerenje) <-> ukraden novac (stvarnost) rezultira revnim upravljanjem novcem @ Dr. Heinz Lycklama 62 Istinito vs. korisno uvjerenje istinsko uvjerenje je razliito od

korisnog uvjerenja Ne podupire koncepciju apsolutne istine Ovaj pogled nijee samoga sebe i logiki je nepoduporiv @ Dr. Heinz Lycklama 63 Moe li se istina spoznati? Agnosticizam nijekanje sebe, kako znaju da mi ne moemo znati? Skepticizam pobjeuje sebe, da li je ikada bilo sumnje u skepticizam? Racionalizam nekonzistentan ne moe racionalno dokazati da je neto racionalno nemogue

Fideizam pobjeuje sebe, ili neopravdana vjera ili nema fideizma (vjera u nasuprot vjeri da) Realizam neto moemo znati @ Dr. Heinz Lycklama 64 to je istina? Istina je ono to odgovara stvarnosti Misao primjenjiva na stvarnost Znanje je mogue Logika je neophodna pretpostavka svake misli Nemogue je zanijekati da je logika primjenjiva na

stvarnost Samo-oiti principi se ne mogu zanijekati Istina je apsolutna, suglasna, spoznajna, logika Biblija tvrdi da je ona Rije Boja & istina Odgovara li Biblija stvarnosti? Da li je Biblija istinita? @ Dr. Heinz Lycklama 65 Na zadatak 1 Pet. 3:15, tujte u svojim srcima Krista kao Gospodina, uvijek spremni na odgovor svakomu tko vam zatrai razlog nade koja je u vama; Vjernik treba da:

Bude spreman odgovoriti na pitanja o naoj vjeri Bude sposoban objasniti to vjerujemo i zato to vjerujemo Odgovori onima koji pitaju za objanjenje @ Dr. Heinz Lycklama 66 Da li je Biblija istinita? Neki ljudi kau da je Biblija puna pogreaka i kontradikcija Za mnoge to je samo izgovor da ne vjeruju Samo nekolicina koji se pozivaju na te greke su proitali Bibliju i prouili sve te navodne pogreke

@ Dr. Heinz Lycklama 67 Navodne pogreke u Bibliji Zakon nekontradikcije Pogreni prijevodi Pada na testu istinitosti Ne odgovaraju izvornom jeziku Takozvane znanstvene pogreke Autori su koristili jezik tog vremena @ Dr. Heinz Lycklama

68 Nema kontradikcija Biblija je napisana Biblija ima JEDNOG autora Boga od 40 autora razliita ivotnog puta Kroz period od 1500 godina Bog je savren, svet, istinit Nema kontradikcija u Njegovoj Rijei, bez obzira kako se inilo na prvi pogled Mnogo navodnih kontradikcija

@ Dr. Heinz Lycklama 69 Primjer za nema kontradikcija Mnogi pretpostavljaju da je kontradikcija navodi u dva odlomka koji su u odnosu suprotnosti jednog prema drugom, npr. Prop. 7:29, Bog stvori ovjeka jednostavnim. govori se o Adamu i Evi, koje je Bog izvorno stvorio jednostavnima Ps. 51:7, U grijehu me zae majka moja. ovdje kralj David govori o svojoj osobnoj situaciju, kao palom potomku Adamovu Ovdje nema kontradikcije @ Dr. Heinz Lycklama

70 Pogreni prijevodi Prijevod Biblijskih knjiga je istinski izazov Postoje mnogi prijevodi KJV, NKJV, AS, NAS, NIV, itd. Mnogi problemi u prevoenju imaju jednostavno objanjenje Uvijek treba pogledati u koritene izvorne hebrejske i grke rijei @ Dr. Heinz Lycklama 71 Primjer pogrenog prijevoda

Lev. 11:13,19, Od ptica neka su vam ove odvratne i neka se ne jedu odvratnost su: orao, leinar, jastreb, i imi. (NKJV) imii nisu ptice (diskutabilna rije) KJV koristi rije perad umjesto rijei ptice KJV koristi rije kukci u Lev. 11:20 da bi opisala rije insekti @ Dr. Heinz Lycklama 72 Objanjenje pogrenih prijevoda

Koritena hebrejska rije jeowph, koja znai bilo to to ima krila, t.j. bia sa krilima Hebrejska rije owph ukljuuje, letee insekte, i imie Povratak u hebrejsku rije objanjava navodni pogreni prijevod @ Dr. Heinz Lycklama 73 Navodne znanstvene pogreke Autori su koristili jezik svoga vremena

Sunce izlazi ujutro Sunca zalazi naveer Sunce ne izlazi i zalazi Zemlja se zapravo okree Na govor o izlasku i zalasku sunca nije znanstveno ispravan Govori se iz perspektive promatraa @ Dr. Heinz Lycklama 74 Insekti s etiri noge? Lev. 11:20-22, Mojsije pie Svi krilati kukci to hodaju etveronoke neka su vam odvratni! Od svih tih krilatih kukaca to hodaju etveronoke, moete jesti samo one koji imaju na svojim noicama listove za skakutanje po zemlji. Od njih moete jesti: svaku vrstu skakavaca, cvraka i zrikavaca. @ Dr. Heinz Lycklama 75

Insekti imaju est nogu Mi znamo da insekti imaju est nogu Mi koristimo frazu na sve etiri da bismo opisali bie koje se kree naokolo, ali ne onako kako to ini bie koje koristi svoje noge Ovdje spomenuti insekti imaju etiri noge kojima mogu puzati, i druge dvije kojima mogu skakati est nogu ukupno Autor (Mojsije, obrazovan na faraonovu dvoru) imao je dobar razlog za izbor svojih rijei @ Dr. Heinz Lycklama 76 Ostale pogreke u Bibliji?

Ostale prividne pogreke u Bibliji se takoer mogu razrijeiti Postoji logiko/racionalno objanjenje za navodne pogreke u Bibliji @ Dr. Heinz Lycklama 77 Da li se istina iz Biblije podudara sa stvarnou? Odgovara li istina u Bibliji stvarnosti? Da li ono to vjeruje (tvoja istina) odgovara stvarnosti?

Odreene testove primjenjujemo na biblijske istine Povijest, geografija, arheologija, prorotva to je sa znanstvenim istinama iz Biblije? to se deava kada primjenimo isti test na tvoju istinu? Da li to dokazi podupiru? Testovi moraju biti objektivni @ Dr. Heinz Lycklama 78 Top/pitanja koja su pokrivena

Isusov kredibilitet da li je On Bog? Prorotva su ostvarena mesijanska + druga Krist je uskrsnuo iz groba to je dokaz? Da li je Biblija Boja Rije? Da li areheologija potvruje Bibliju? Kranska apologetika Da li je Biblija znanstveno pouzdana? Ako je Bog pun ljubavi i sveznajui, zato postoji zlo i patnja? @ Dr. Heinz Lycklama 79 Isusov kredibilitet da li je On Bog? Dokazi Isusova ivota na zemlji

Isus u svojoj tjelesnosti Isus je tvrdio da je Bog Isusovi atributi Isusova djela (udesa) Apostoli su poduavali Kristovo boanstvo etiri mogunosti to je On bio? Biblijski, Rimski, idovski laac, luak, legenda, ili Istina Koje su Isusove vjerodajnice? @ Dr. Heinz Lycklama 80 Ostvarena prorotva

to je prorotvo? Test istinskog proroka Vanost prorotva Mesijanska prorotva Znaenje mesijanskih prorotava Pitanja mesijanskih prorotava Vjerojatnost ostvarenja prorotava Ostala starozavjetna (SZ) prorotva Prorotva posljednjih vremena @ Dr. Heinz Lycklama 81 Krist je uskrsnuo iz groba to je dokaz? Isusovo uskrsnue

Relevantni podaci za razmatranje Povjesne injenice za razmatranje Uzimanje u obzir prazne grobnice Vie od tucet pojavljivanja uskrslog Gospodina Prorokovano je u SZ Prorokovao ga je sam Krist u NZ Ukljueno vie od 500 svjedoka u jednom trenutku Pavle je nauavao vanost uskrsnua Njegova znaajnost za kransku vjeru @ Dr. Heinz Lycklama 82

Da li je Biblija Rije Boja? Biblija je jedinstvena Kako smo doli do Biblije Da li je Pismo nadahnuto? Kristova nauavanja u SZ Kristov pogled na NZ Povijesna pouzdanost SZ Povijesna pouzdanost NZ Nadnaravna mudrost Biblije @ Dr. Heinz Lycklama 83 Da li arheologija potvruje Bibliju?

to je arheologija? Neki drevni arheoloki nalazi Svitci sa Mrtvog mora Dokazi za tonost Biblije Interni, usporedba prijepisa, arheologija Ploice iz Eble Podjela Postanka Postanak i porijeklo Jerihonske zidine Ostali vani arheoloki nalazi Arheologija potvruje tonost Biblije @ Dr. Heinz Lycklama 84

Kranska apologetika to Biblija kae o stvaranju? to Isus i apostoli kau o stvaranju? to znanost kae o stvaranju? Stvaralaki i evolucijski model postanka Koji model bolje odgovara znanstvenim dokazima? Izazovi za evolucionizam Je li vano to mi vjerujemo o stvaranju? @ Dr. Heinz Lycklama 85 Da li je Biblija znanstveno pouzdana? Znanstvene izjave u Bibliji

Pouzdanost Biblije je uspostavljena na: prorotvu, povijesti, zemljopisu, arheologiji Zakoni znanosti su u suglasju s Biblijom Znanstvene izjave/predviene u Bibliji Da li su tone? astronomija, geofizika, geologija, hidrologija meteorologija, biologija, fizika

Navodne znanstvene pogreke u Bibliji Znanstvene discipline su uspostavlili znanstvenici koji su vjerovali u Bibliju @ Dr. Heinz Lycklama 86 Zato postoji zlo & patnja? Smrt i patnja su posvuda Pogled na povijest (i Boga): Ateisti/evolucionisti imaju pogrean pogled Biblija daje ispravan pogled

Uloga ovjekove slobodne volje to sa besmislenom patnjom? Patnja vjernika Boji naum Da li Bog ini ita glede smrti & patnje? Na izvor nade @ Dr. Heinz Lycklama 87 Kranstvo racionalna vjera Uobiajene pogrene predodbe to je vjera? Moe li se kranstvo objektivno testirati? Racionalno tijelo istine

Stvaranje to ini jasnim Moralne dimne zavjese Jo argumenata za Boje postojanje Definiranje biblijskih potekoa Definiranje postmodernizma Definiranje skepticizma @ Dr. Heinz Lycklama 88 Pouzdanje u nau vjeru Temelj nae vjere 1 Kor. 15:13-14, Ako li nema uskrsnua mrtvih, onda ni Krist nije uskrsnuo! Ako li Krist nije uskrsnuo, onda je neosnovano nae propovijedanje, neosnovana je i vaa vjera. Zarobljujte svaku misao

2 Kor. 10:5, Mi obaramo mudrovanja i svaku oholost koja se die protiv priznanja Boga, i zarobljujemo svaki razum da se pokorava Kristu. @ Dr. Heinz Lycklama 89 Obrana nae vjere Ne vjeruj u lai, ne dozvoli da te zavedu Kol. 2:8, Pazite da vas tko za sobom ne odvede filozofijom ispraznom prijevarom koja se oslanja na predaju isto ljudsku, na prirodne sile svijeta, a ne na Krista. Naui kako odgovoriti Kol. 4:5-6 Mudro se vladajte prema onima koji

su vani! Iskoriujte prigodu! Neka vam rije bude ljubezna, solju zainjena, da znadnete odgovoriti svakome kako treba! @ Dr. Heinz Lycklama 90 Obrana nae vjere 2 Budi sposoban nagovarati i uvjeriti Tit 1:9, posve privren sigurnom propovijedanju nauke, da moe i opominjati u zdravoj nauci i pobijati protivnike. Budi vritelj Rijei Jakov 1:22 budite izvrioci rijei, a ne samo sluaoci koji zavaravaju sami sebe! @ Dr. Heinz Lycklama

91 Naa vjera je racionalna Kranstvo je racionalna vjera Naa vjera se moe obraniti Moemo koristiti nae umove i logiku Ps. 100:3, Znajte da je Jahve Bog: On nas stvori, Isus je na Iskupitelj I na Stvoritelj Vjerovali to ili ne! @ Dr. Heinz Lycklama 92 Vanost apologetike

Obrana vjere je temeljna za Kranska apologetika je presudna za Sve crkvene voe Sve vjernike Razluivanje istine Dosizanje novih vjernika Kranska apologetika je vana za Uspostavljanje istine od samog 1. stiha Objanjavanje zato je Isus doao na zemlju i

umro za nae grijehe Davanje odgovora na teka pitanja @ Dr. Heinz Lycklama 93 Bibliografija 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Norman Geisler & Ronald Brooks, When Skeptics Ask: A Handbook on Christian Evidences, 2008. Norman Geisler & Frank Turek, I Dont Have Enough Faith to Be an Atheist, 2004. Richard Swinburne, Is There a God?, 1997. [ISG] John Ashton & Richard Westacott, The Big Argument: Does God Exist? 2006. Paul E. Little, Know Why You Believe, 2000.

Howard Vos, Can I Really Believe? 1995. Josh McDowell & Don Stewart, Answers to Tough Questions, 1993. Josh McDowell, The New Evidence That Demands A Verdict, 1999. Phil Fernandes, No Other Gods, 2002. Phil Fernandes, The God Who Sits Enthroned, 2002. @ Dr. Heinz Lycklama 94 Bibliografija - nastavak 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Phil Fernandes, Contend Earnestly for the Faith: A Survey of Christian Apologetics, 2008. Lee Strobel, The Case For Faith, 2000. Lee Strobel, The Case For a Creator, 2004.

Don Batten, The Creation Answers Book, 2008. Ray Comfort, Scientific Facts in the Bible, 2001. Peter Stoner & Robert Newman, Science Speaks, 1976. Creation Moments, 101 Scientific Facts & Foreknowledge. Ralph Muncaster, Can Archaeology Prove The NT? 2000. Siegfried Horn, Biblical Archaeology, 1985. Timothy Keller, The Reason For God, 2008. @ Dr. Heinz Lycklama 95 Bibliografija - nastavak 1. 2. Charles Colson & Harold Fickett, The Faith Given Once, For All, 2008. Ken Ham & Britt Beemer, Already Gone, 2009. @ Dr. Heinz Lycklama 96 Neke korisne Webstranice 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. www.greatcom.org/resources/areadydefense - A Ready Defense by Josh McDowell www.carm.org - Christian Apologetics and Research Ministry www.reasonablefaith.org - William Lane Craig Apologetics Resources www.leestrobel.com - Investigating Faith by Lee Strobel www.josh.org - Josh McDowell Ministry www.osta.com/apologetics - Lectures on Christian Apologetics by Heinz Lycklama www.osta.com/creation - Lectures on Creation by Heinz Lycklama @ Dr. Heinz Lycklama 97 Web-stranice - apologetika 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. www.summit.org - Summit Ministries www.probe.org - Probe Ministries www.comereason.org - Come Reason Ministries www.arcapologetics.org - Apologetics Resource Center www.rzim.org - Ravi Zacharias International Ministries www.bethinking.org - Thinking Apologetics www.str.org - Stand To Reason Ministries @ Dr. Heinz Lycklama 98 Posebne zahvale Dr. Phil Fernandes, The Institute of Biblical Defense.

David A. Prentice, M. Ed., Origins Resource, 2007. Apologetics arguments in his books. Some useful graphics and images. Josh McDowell, The New Evidence That Demands A Verdict, 1999. Many references to specific evidences. @ Dr. Heinz Lycklama 99

Recently Viewed Presentations

 • Chapter 3: Economic Activity in a Changing World

  Chapter 3: Economic Activity in a Changing World

  Chapter 3: Economic Activity in a Changing World. Describe the four types of economic shifts the United States has experienced. Describe what is shown by GDP, unemployment rate, rate of inflation, and national debt.
 • Personality - CCRI Faculty Web

  Personality - CCRI Faculty Web

  Trait Theory of Personality. Gordon Allport decided that Freud overvalued unconscious motives and undervalued our real, observable personality styles/traits. Myers and Briggs wanted to to study individual behaviors and statements to find how people differed in personality: having different traits.
 • PORTFOLIO COMMITTEE ON BASIC EDUCATION 12 MAY 2015

  PORTFOLIO COMMITTEE ON BASIC EDUCATION 12 MAY 2015

  LEARNER WELLNESS AND SOCIAL COHESION What is Learner Wellness? Characterised by feelings of being valued in all aspects, i.e. physically, spiritually, emotionally, etc. In line with the World Health Organisation (WHO) definition, DBE accepts that there is a strong link...
 • AP English Literature &amp; Composition Rhetorical Terms Syntax ...

  AP English Literature & Composition Rhetorical Terms Syntax ...

  Length. Long: … a long sentence. "For a moment the boy thought too that the man meant his older brother until Harris said, 'Not him. The little one. The boy,' and, crouching, small for his age, small and wiry like...
 • Circuit Switching - WPI

  Circuit Switching - WPI

  International Standards Organization Open Systems Interconnect (OSI) Reference Model OSI vs TCP/IP DCC 6th Ed., W. Stallings Figure 1.11 International Standards Organization Open Systems Interconnect (OSI) Reference Model OSI vs TCP/IP DCC 6th Ed., W. Stallings Figure 1.11 Application Layer...
 • Erasmus - Salto-youth

  Erasmus - Salto-youth

  Lifelong Learning Programme (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig) Youth in Action . Five international co-operation programmes (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink and the programme for co-operation with industrialised countries) All of them.
 • Similes and Metaphors - Tooele Junior High School

  Similes and Metaphors - Tooele Junior High School

  Willow and Ginkgo Eve Merriam The willow is like an etching, Fine-lined against the sky. The ginkgo is like a crude sketch, Hardly worthy to be signed. The willow's music is like a soprano, Delicate and thin. The ginkgo's tune...
 • MBL-T523: Windows 7 Sensor And Location Platform

  MBL-T523: Windows 7 Sensor And Location Platform

  Brightness control using WDDM, options. ACPI brightness methods. WDDM support in video driver. Light-Aware Applications (Part A) UI without light-awareness, 40% screen brightness. UI with light-awareness, 100% screen brightness. Photos taken in direct sunlight.