Dia 1 - orpadt

Dia 1 - orpadt

Meer automatisatie, minder werk? Met de nieuwe generatie dialysetoestellen. Luc Vonckx Automatiseren in een ziekenhuis? Digitaal Robots Labo in chirurgie analyse automaten Onthaal 2 patintendossier

registratie consultatie Luc Vonckx Meer automatisatie, minder werk? Automatisatie op dialyse ? Opstart waterbehandeling Opstart dialysetoestel Aansluiten concentraten Toestel T1 test hydraulica (+deels bloedsensoren) Monteren lijnenset / cassette Herkennen behandelingstype(s) (DN,SN,HDF,HF)

Priming (vullen/spoelen) EC Connecteren substitutielijn Spaarfunctie op einde cyclus (water/concentraat) 3 Wegen patint / voorschrift (kaart/EPD) Luc Vonckx Meer automatisatie, minder werk? Automatisatie op dialyse 2 Tijdens de dialyse:

Gecontroleerde ultrafiltratie via BV Gecontroleerde temperatuur Gecontroleerde natrium Meting klaring K, Voorspelling eind Kt en Kt/V Meting zuurstof saturatie Meting recirculatie Automatische aanpassing (volgt Qb) Substitutievolume Qsub

Dialysaat debiet Qd Noodknop (stop UF, start BDM, start bolus) 4 Luc Vonckx Meer automatisatie, minder werk? Automatiseren op dialyse 3 ? Einde dialyse: Bloed teruggeven Arterile deconnectie Teruggave bloed (renfusie) Veneuze deconnectie 5

Dialyse resultaten naar EPD Finaal gewicht naar EPD Luc Vonckx Meer automatisatie, minder werk? Automatiseren op dialyse 4 ? Leeg maken Kunstnier Extra corporeel circuit Bicarbonaat Verwijderen lijnenset Extern reinigen

Intern circuit reinigen en desinfecteren Desinfecteren waterbehandeling 6 Luc Vonckx Meer automatisatie, minder werk? Nieuwe generatie dialysetoestellen 7 Luc Vonckx Meer automatisatie, minder werk? Automatische opstart s morgens Weekprogramma auto opstart

Waterbehandeling 8 Baxter Artis Physio Plus Bbraun Dialog IQ Fresenius 6008 Medtronic Flexya Blue Nikkiso DBB-EXA Nipro Surdial X Luc Vonckx Meer automatisatie, minder werk?

Montage bloedlijnen vorige generatie Voor T1 test monteren? Drukaansluitingen connectie Lijnen in arterile / veneuze klem Aansluiting substitutie Aansluiting spoelvloeistof afvoer Connectie dialysaat kunstnier Machinetest correcte montage

Montage na opstart & machinetest Alles mag worden verbonden 9 Luc Vonckx Meer automatisatie, minder werk? Montage bloedlijnen nieuwe generatie Cassette

systeem Herkenning type HD/SN/HDF Integratie drukaansluitingen Integratie substitutie poort Test correcte montage Klassieke lijnenset Set per type behandeling Automatisch indraaien pomp Test correcte montage 10 Luc Vonckx Meer automatisatie, minder werk?

Automatisch vullen/spoelen EC Start vullen EC zonder tussenkomst verpleegkundige. Toestel simuleert zelf het tikken en het afklemmen tijdens de vulcyclus. Kunstnier moet niet gedraaid worden. (bloedpomp verandert draairichting) Spoeling met ultrafiltratie? Altijd visuele controle EC nodig voor het aansluiten van de patint. 11 Luc Vonckx Meer automatisatie, minder werk?

Automatisch vullen/spoelen EC Start vullen als dialysaat klaar is. van de klemmen tijdens de vul en spoelcyclus. Toch visuele controle EC nodig Luc Vonckx Meer aansluiten automatisatie, minder werk? patint. voor 12 Kunstnier niet draaien.

Automatisch bloed vullen EC Na aansluiten bloedlijnen Start bloed vullen EC Automatische start dialyse na vulling Na Via verkleuringsdetectie het bloedvullen Aanpassen Qb naar gewenste waarde

Volgens voorschrift 13 Luc Vonckx Meer automatisatie, minder werk? Automatisch bloed vullen EC Video Autostart dialyse na bloed vullen VID_bloedvullen.avi 14 Luc Vonckx Meer automatisatie, minder werk? Automatisch tijdens dialyse Ultrafiltratie

profielen Stappen, dalende curve, Gestuurde ultrafiltratie Meten % plasma in bloed Aanpassing UF snelheid Aanpassing Na via dialysaat 15 Luc Vonckx Meer automatisatie, minder werk? Automatisch tijdens dialyse Meting

klaring en dialyse dosis Intermittent via Na puls in dialysaat (OCM, Diascan) Continu ureum via UV in dialysaat (DDM, Adimea) 16 Luc Vonckx Meer automatisatie, minder werk? Automatisch tijdens dialyse Meting recirculatie % Temperatuur puls dialysaat

BVM puls met ultrafiltratie 17 Luc Vonckx Meer automatisatie, minder werk? Automatisch tijdens dialyse Meting zuurstof sat % IDH preventie Meting en regeling natrium

18 Na ultrafiltraat tijdens HFR Isonatremische dialyse Luc Vonckx Meer automatisatie, minder werk? Automatisch tijdens dialyse Automatische aanpassing (vlg Qb) Substitutievolume tijdens HDF (AutoSub) Dialysaat debiet Qd (AutoFlow) Noodknop (bij bloeddrukval)

Stop UF Start bloeddruk meting Start bolus 19 Luc Vonckx Meer automatisatie, minder werk? Automatisch bloed terug geven Waarschuwing voor teruggave. Toestel geeft het bloed terug in stappen Veneus (stopt na volume of verkleuring) Arterieel via omgekeerde draairichting Extra arterile lucht en verkleuring sensor

Automatisch Gebruiker Toestel 20 Luc Vonckx Meer automatisatie, minder werk? systeem uitschakelen: Automatische bloed teruggave Toestel geeft het bloed terug Zonder arterile deconnectie

Vermindering infectie risico (patint en VP) Rele winst toesteltijd tijdens drukste moment Meer tijd voor patintenzorg 6008ClosedCircuitReinfusion.avi EXA-AttentieAfsluit800600MP3128R.avi EXA-Afsluit2_640480MP3112R.avi 21 Luc Vonckx Meer automatisatie, minder werk? Automatisch ledigen en verwijderen Ledigen lijnenset Ledigen kunstnier

Minder gewicht medisch risico afval Ledigen bicarbonaat patroon Ook lager gewicht Verwijderen lijnenset uitwerpers 22 Luc Vonckx Meer automatisatie, minder werk? Automatisch desinfecteren Programmeerbaar

door gebruiker Ook s nachts (samen met water kringloop) 23 Luc Vonckx Meer automatisatie, minder werk? Automatisch laatste desinfectie tonen Toestel toont historiek laatste desinfecties 24 Luc Vonckx Meer automatisatie, minder werk?

Conclusie Minder werk door automatisatie? 25 Opstart s morgens Opbouwen lijnenset

Vullen/spoelen EC Bloed vullen EC Dialyseren Bloed teruggave Legen Desinfecteren Luc Vonckx Meer automatisatie, minder werk? Dialyse evolutie ? 26 Luc Vonckx Meer automatisatie, minder werk?

Recently Viewed Presentations

 • Anxiety and Depression Module C: Lesson 3 Grade

  Anxiety and Depression Module C: Lesson 3 Grade

  The causes of anxiety may include the following (Manitoba Healthy Schools, "Anxiety"): inherited tendency stressful experiences shy temperament anxious parents unpredictable lifestyle REFERENCES For information on anxiety disorders, refer to the following websites: Anxiety Disorder Association of British Columbia (AnxietyBC).
 • Provider Re-Enrollment - azahcccs.gov

  Provider Re-Enrollment - azahcccs.gov

  Number of Providers. 2. NUMBER OF PROVIDERS SCHEDULED FOR REENROLLMENT Provider Type Scheduled for Reenrollment January February March April May June July August September October 98 521 745 600 744 606
 • The Chemical Context of Life - Copley

  The Chemical Context of Life - Copley

  Ionic Bonds Ion -- Charged atom or molecule. Anion -- An atom that has gained one or more electrons from another atom; negatively charged. Cation -- An atom that has lost one or more electrons; positively charged. Ionic bond --...
 • Cinquain - Pawnee Schools

  Cinquain - Pawnee Schools

  Cinquain The Definition An unrhymed poem consisting of five formatted lines. Mantis Stick Predator Stalking, preening, searching Slenderly fashioned by nature Killer Cinquains do not have titles. However, the first line serves as the announced topic.
 • Recruitment & Retention Plans Webinar

  Recruitment & Retention Plans Webinar

  "Recruitment and Retention Plan: A charter school's written plan to recruit and retain diverse students under the provisions of M.G.L. c. 71 §89, and 603 CMR 1.00. For the purposes of a Recruitment and Retention Plan, retention shall be defined...
 • Chapter 6 Section 5 - breckenridge.glk12.org

  Chapter 6 Section 5 - breckenridge.glk12.org

  Chapter 6 Section 5 Molecular Geometry Molecular Geometry Properties of molecules also depend on their shape Polarity of each bond and geometry on molecule determines the molecular polarity Uneven distribution of charge Affects how molecule interact with each other Molecular...
 • <Capacitacion> - Sbif

  <Capacitacion> - Sbif

  CAPACITACION A continuación se presenta la oferta de capacitación recibida, cuyos cupos o programas comienzan a dictarse en el mes de abril de 2006.
 • Architecture of the ATLAS High Level Triggers Event

  Architecture of the ATLAS High Level Triggers Event

  Times New Roman Verdana Wingdings Arial Symbol Trebuchet MS Wingdings 3 Helvetica Globe Architecture of the ATLAS High Level Triggers Event Selection Software Outline Trigger/DAQ at the LHC ATLAS Trigger Strategy ATLAS Trigger/DAQ - Overview HLT Strategy HLT Strategy -...