Transcription

İÇİNDEKİLERGreat Amwell House, 1 95120.10.51Kişinin Kendine ve Dünyaya DairYeni Fikirleri Alışı. . . . . . . 1502Kendi Üzerinde Çalışma Üstüne Kısa Bir Not . .1504İçsel ve Dışsal Dur . . . . . . . . 1506Kendine Dair Şuuru Artırmak. . . . . . . . . 1508Kendine Dair Şuuru Artırmak Üstüne EkNot . . 151 1ŞuurNedir? . . . . . 1513Dengeli İnsan Fikri (I) . . . . . . . . 1516Dengeli İnsan Fikri (II) Kendini Hissetme . . 1518Şuur Üstüne Ek Yorum ve Can'ın Anlamınaİlişkin Bir Hazırlık Değerlendirmesi. 1521Ayartma Üstüne Not. .1524.27.10.5103. 1 1 .5110.1 1 .511 7. 1 1 .5124. 1 1 .5101 .12.5108.12.5115.12.51. .25.1 2.51.Great Amwell House, 1 95205.01 .52ReNotasını Seslendirmek(Çalışma'ya Başlamak Üstüne Not) . . . . 1526Manyetik Merkez. . . . . . . . . . . 1527Anlamın Dönüşümü (1) . . . . . 1530Kristalleşmiş Düşünme. . . . . 1532Anlamın Dönüşümü (II) . . . . . . . . . . 1534Anlamın Dönüşümü (III) . . . . . . . . . . 1536Tek Giysili İnsan. . . . . . . . . . . . . . 1539Belirli "Ben"ler ÜstüneNot. 1 542Çalışma ve Yanlış Sevgi. . . . . . . 1545Çağrışımlar veNegatif "Ben"ler . . . . .1 547Mi 121549Ortası Olmamak Üstüne. . 1 551Birinci Şuurlu Şok: Kendini Hatırlama veDuyusal Zihin. . . . . . 1554Sarkaç Hakkında Bir Düşünme Egzersizi. . . . .1556Öz'ün Ezoterizm ile Bağlantısı. . . . . . . 1558Çalışma'da Ayakkabılar (I) . . . . . . . 1561Çalışma'da Ayakkabılar (il)(Gözlerdeki Çamur) . . . . . . . . 1 563Psikolojik Düşünme veGöklerin Egemenliği. . . . . . . . 1566Psikolojik Mekan. . . . . . . . . . . . . 1568Kendini Y üceltme . . . . . . . . 1570. .12.01 .521 8.01 .5226.01 215.03.5222.03.5229.03.52. . . . . . . . . . . 226.04.52. . .

24.05.5231 .05.5207.06.521 4.06.5228.06.5205.07.521 2.07.5219.07.5226.07.5231 .07.5209.08.521 10.5218.10.5225.1 0.5201 . 1 1 .5208.1 1 .521 5. 1 1 .5222.1 1 .5206.1 2.521 3.1 2.5220. 1 2.5225. 1 2.52Orta Laboratuvar . . . 1 573İçsel Hesaplar ve Bağışlama.1 576İntikam ve İptal Etme. .1 578Çalışma'da inanç. 1 581Sahte Kişilik ve Mutluluk. . . . 1 583Yeni Bir İrade Nedir? . 1 586Belirli, Konulu ve Somut Kendini Gözlemleme.1 589Özel Bir Fotoğrafçılık Biçimi Olarak Çalışma. 1 591Kendini Sevmek. . 1 594Kendini Sevmek ve Evren. . 1597Kendini Sevmek ve İçsel İnsan.1 600Öz ve Kişiliğe Dair Bir İnceleme. 1 603Öz ve Dönüş Yolculuğu. . 1 606Kendini Sevme ileÇalışma Arasındaki Düşmanlık . 1 61 0İmanın Anlamı Üstüne BirNot . . 1 614Yanlış Tutumların Bizi Cezalandırmaları . 1 618Çalışma'yı Anlamak. 1 621Çalışma ile Birleşme. 1 623Şuur ve Sevgi. 1 626Çalışma ve Kendini Sevme. . . .1 629Üçüncü Kuvvet Olarak Çalışma . 1 631Üçlü'ler Üstüne Not.1 633Kendini Hatırlama ve Çalışma Üçlüsü. . 1 637Tersinme için Metanoia'nın Gerekliliği . . 1 641Hayata Y önelik Doğru Tutum . 1 642Ben Hissini Yerleştirme Üstüne. .1 644Çalışma'yı Yapmak Üstüne. .1 645Ben Hissinin Sürekliliği . 1647Great Amwell House, 195303.01.531 0.01.531 7.01 .5324.01.5331.01 .5307.02 531 4.02.5321 .02.5328.02.5307.03.53Öz'ü Değiştirmek Üstüne. 1 649Öz Üzerinde Çalışma. 1 651Hedef ve İmajinatif "Ben". .1 654Kişiliği Pasifleştirmek Üstüne (1). . . .1 656Kişiliği Pasifleştirmek Üstüne (II) . .1 658Kişiliği Pasifleştirmek Üstüne (III) . . . . .1 661Kendini Gözlemleme ve İlişki. .1 662Dış ve İç1 664Negatif Duygular . . 1 666Hayat Hakkında Çalışma'dan HareketleDüşünmek ve Çalışma Tutumları Oluşturmak . 1 6691 4.03.53 Amaç, Neden ve Sonuç Üstüne Yorum. 1 672. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21 .03.53 Çalışma'yı Yapmak Üstüne Yorum. .1 67428.03.53 Sekreter ve Üç Patron.1 67704.04.53 Ruhsal Durumların Gözlemlenmesi. . . 1 68111 .04.53 Daha Alçak ve Daha Y üksek Merkezler(Bir Merkezi Dengelemek) Üstüne Notlar. .1 6831 8.04.53 Kendini Gözlemleme Üstüne Bazı Düşünceler . 168525.04.53 Merkezlerin Orta Bölümleri. 168802.05.53 Merkezlerin Dış ve İç Bölümlerinin Birleşmesi .169209.05.53 Bir Merkezin İç Bölümünün Açılması. .1 6941 6.05.53 Çalışma'yı Kendinize Uygulamak.1 69723.05.53 Negatif Duyguların Hapishanesi. .1 70130.05.53 Çalışma'nın Nötrleştirici Kuvveti. . .170306.06.53 Objektif Şuur1 7051 3.06.53 Çalışma'nın Hafızası ve Çalışma-Hafızası . 170720.06.53 Anlayışın Gelişmesi. .1 71027.06.53 Varlığınızdaki "Ben"ler Kalabalığı.171204.07.53 Eksik ve Zekice OlmayanKendini Gözlemleme. 1 71 511 .07.53 Son Konuşmaların Kısa Bir Tekrarı . 17171 8.07.53 Kişinin Varlığındaki Gölge.171925.07.53 Psiko-Dönüşümcülük Üstüne Düşünceler . 1 72201 .08.53 siko-Dönüşümcülük ve Kendini Gözlemleme .172408.08.53 Oz'ün Büyümesi . . 1 7261 6.08.53 Çalışma'ya Yönelik Tutumun Gözlemlenmesi . 172820.08.53 Bitmemiş Makale . 1 731.EKKişinin Kendi ÜzerindeÇalışması Üstüne Not. . 1 733Nuh'un Gemisinin AnlamıBirdlip, 1 8.01.43Üstüne Yorum. 1 736Birdlip, Mart 1 944 Bilmemek. . 1744Birdlip,Nisan 1 945 Çalışma ve Dış Koşullar. 1751Great Amwell House, Güz 1 950"Babamın Evinde Kalacak Çok Yer Var". 1 753Birdlip, 26.04.41

Amwell, 20 Ekim 1 951KİŞİNİN KENDİNE VE DÜNYAYA DAİR YENİ FİKİRLERİ ALIŞIİnsanların yeni fikirleri alabilmesi neden bu kadar zordur? Zihin, er kenden birkaç alışılagelmiş fikre yanaşıp kalır. Hatırlıyorum da bir defasın da, zihin bir kafese ve fikirler de kuşlara benzetilmişti. Çok güzel birkaçkuş gelip gidebilir. Onlara değer verirseniz, sizinle kalabilirler. Peki amabir vizyonda, zihninizin bir kafes olduğunu görecek olsaydınız, acaba için de hangi türden kuşlar algılardınız? Kafeste birkaç papağan ve birkaç tanede çürüyen veya çoktan ölüp gitmiş kuş olurdu. Kafesin altı pislikle doluolurdu. Bu pislik, psikolojik olarak neyi temsil etmektedir? Psikolojik anla mı nedir? Yanlış fikirler, zihnin gelişimini engelleyen fikirler, cansız halegelmiş geleneksel fikirler veya özenle taklit edilen alışılagelmiş fikirler zi hinde pislik olarak birikmiştir. Kısacası, aşırı derecede itaatli zihin de tıpkıfareler gibi küçük iğrenç önemsiz entrikalarla dolu zihin kadar kötü kokar.Şimdi, yeni fikirleri almak ve onlardan hareketle düşünmek, zihni ve deyüzü temizler. Çalışma, yeni ve etkili fikirlerle doludur ve bu fikirleri alıpbunlardan hareketle düşünebilecek kadar gayret edebilir ve gururumuzuyenebilirsek zihinlerimizin kokusu cennetin burnuna daha az kötü gelme ye başlayacak ve yüzlerimiz daha belirginleşecektir çünkü zihin ve yüzbağlantılıdır. Kişi, zihindeki bir farklılaşmanın dışsal bir göstergesi olarakyüzünün de değişmesini beklemelidir ama yüz değişmiyorsa, kişi, yeni veetkili fikirlerin henüz alınmamış olduğunu bilir.Şimdi, yeni fikirleri alabilmesi için zihnin bir kase ya da kadeh gibi ol ması gerekir. Bununla, bir kase ya da kadehin alıcı zihni temsil edebilece ğini kastediyorum. İçine bir şey akıtılabilir ve orada korunabilir. O zaman,ters duran -yani aşağıyı gösteren- kase ya da kadeh ise alıcı olmayan zihnitemsil ederdi. Yine, kase ya da kadeh pislikle de doldurulabilir ve temiz lenmediği sürece içine hiçbir şey konamazdı ya da en azından, kirlenmek sizin konamazdı. Dolayısıyla, Çalışma'nın yeni ve etkili fikirleri, baş aşağıduran veya pislikle dolu olan bir kaseye ya da kadehe konamaz ve de pis liğin psikolojik olarak neyi temsil ettiğini artık biliyoruz. Bu meseleler, an cak olağan görsel imgelerle temsil edilebilir çünkü hiç kimse, bir zihnin ve ya yanlış bir fikrin resmini çizemez. Ama görünmeyen şeyleri temsil etmesiiçin duyuların gördüğü nesneleri kullanacak olursak, görünmeyeni görü nenin sözcükleriyle ifade etmek olasıdır. Bunun tek şartı, görünenlerin gö rünmeyen şeyleri temsil ettiğini ve birebir anlamda değil, psikolojik olarakele alınmaları gerektiğini peşinen bilmektir. Öyleyse, bir kase, zihni temsiledebilir. Boşsa ve yukarıya bakıyorsa, fikirleri almaya hazır zihin anlamınagelebilir; pislikle doluysa, sahte ve yanlış veya ölü fikirlerle dolu zihni tem sil edebilir; tertemiz suyla doluysa, doğru ve canlı fikirlerle doludur. An cak görünen şeylere psikolojik anlam yüklenmesinin birçoklarına itici ge lebileceği ve ne yazık ki birçokları tarafından reddedilebileceği de unutul mamalıdır. "Kase kasedir. Başka bir şey değil, bayım. Söyleyeceklerinizidoğrudan söyleyin, bayım. Bir kase nasıl olur da zihni temsil edebilir?"1502

Ama bu tam da onun göklerdeki anlamıdır. Kasenin zihni yalnızca temsilettiğini söyleyecek olursanız da şu karşılığı alırsınız: "Peki ama neden doğ rudan zihin demek yerine, kaselerden ve kafeslerden, içlerinin pislikle do lu olmasından, papağanlardan vb. söz ediyorsunuz?" Şansınız yaver gi derse, bunun ilginç ama biraz abartılı bir benzetme olduğunu söyleyen na zik ve biraz da muzip insanlarla karşılaşabilirsiniz.Öyleyse, Psikolojik Düşünüş adı verilen bu seviyeye götüren ve bizi ye ni bir anlam dünyasıyla tanıştıran bu değerli ama ne yazık ki horgörülenköprüden geçmeyip izninizle, başka bir şeye tutunayım. Makul ve mantık lı olana yapışalım ve ayaklarımızı, duyuların dünyasının zeminine sağlam ca basalım. Ne yazık ki yalnızca bunu yaparsak pekala, Çalışma için çokdüşük bir anlayış seviyesinde kalabiliriz. Aslında, mekanik veya doğal ka lacağız ve de şuurlu ya da spritüel hiçbir şeye sahip olmayacağız, demek tir. Ayrıca, kase de baş aşağı duracaktır. Düz anlamlı olanı psikolojik olanadönüştüremezsek, yazılı olanın anlamını ruhsal anlama dönüştüremezsek-ki bir yerlerde bize, yazılı yasanın öldürücü olduğu söylenmişti (JI. Korint liler, 3:6)- o zaman kendimize Birinci Şuurlu Şoku veremeyiz. Ve Birinci Şu urlu Şok verilmedikçe, bir insan dünyaya olduğu gibi bakan doğal ya damekanik bir insan olarak kalır. Onun için her şey gördüklerinden ibarettir.Böyle gerçekçi bir insan erkenden kristalleşir. Dünyası çok geçmeden onusabitler. Gelişemez. Evet, çok geçmeden bir noktaya saplanıp sabitlenirçünkü dünyayı sabit olgulardan ibaretmiş gibi almaktadır. Anlıyor musu nuz? Kim olduğunuzun, dünyaya bakışınıza bağlı olduğunu görebiliyormusunuz? Şimdi, dünya hakkında hep bir gerçek dışılık hissine sahip ol muşsanız ya da dünyayı veya kendinizi bir gizem olarak hissetmişseniz,görünüşte sizden daha başarılı olan ve hiçbir zorluk yaşamıyormuş gibigörünen gerçekçi insanlar gibi kristalleşmeyeceksiniz. Sizin yerinizde ol mak isterdim çünkü muhtemelen siz, sıradan insanların saçmalık olarakgöreceği kimi nitelikli fikirleri alabileceksiniz. Ama kimi fikirler bazılarıiçin saçmalıkken, bazıları için hiç de öyle değildir. Değişik bir benzetmekullanacak olursak, başkalarında ancak yere çakılan kimi fikirlere siz gü venli bir iniş alanı sunabilirsiniz. Şimdi, yeni fikirlerin alınması, varlığındeğişmesi için şarttır. Ancak yeni fikirlerin aracılığıyla yeni bir tarzda dü şünebilirim ve zihnimi değiştirmek için bu fikirlerden hareketle kendi başı ma düşünebilmeliyim. Çalışma' da düşünüşünüzü başkalarına bırakamaz sınız; yeni hakikatleri aktaran yeni fikirleri, çölde suya hasret duyar gibi,canınız çekmelidir. Siz kendiniz hiçbir şey yapmadıkça, kimse size yardımetmeyecektir. Bu olgu bazılarını şaşırtıyor, bazılarını da gücendiriyor gibigörünmekte. Nedenini hiç anlayamıyorum. Şimdi, yeni bir tarzda düşü nürsem, her şeyi yeni bir tarzda görebilirim. Değişirsem dünya görüşümdeğişecek