Transcription

Nastavení vysílače Turnigy 9X 9CHZákladní programové funkce a mixy pro modely letadelPamět modelůKopírování pamětiVolba typu modeluPeppeeDo paměti uložíte veškeré parametry (mixy, velikosti a smysly výchylek atd.),včetně nastavení trimů. Dobrévysílače mají paměť aspoň na pět modelů.Dovoluje kopírovat již existující parametry pro jeden model na jiné místov paměti.Dle typu vysílače můžete nastavit různé základní typy modelů – např. akrobat(ACRO), větroň (GLIDER)a vrtulník (HELI).

Dovoluje nastavit pro model větroně program pro křídlo se čtyřmi nebo dvěmaservy.Umožňuje pro model vrtulníku zvolit odpovídající způsob ovládání desky cyklikyVolba desky cykliky(normal, 120 a 180).Dovoluje označit každý model názvem.Jméno modeluČasomíru můžete obvykle nastavit jako časovač, který odpočítává nastavenýčasový interval se zvukovou signalizací konce měřené doby nebo jako stopkyČasovač/stopkyběžící od nuly.Pokud programujete nový model na místo staršího, můžete celý obsah paměti proMazání dat (Resetování)daný model vymazat.Umožňuje nastavit požadovaný mód uspořádání křížových ovladačů.Volba módu vysílačePři použití modulace QPCM (Hitec) umožňuje nastavit nouzové výchylky všechserv pro případ, kdy přijímač přijímá signál, který vyhodnotí jako nesprávný (neboFail-safe (nouzový režim) signál zcela chybí). Je tak zajištěno, že se serva nebudou pohybovat zcelanahodile, což dává jistou možnost záchrany modelu nebo zabránění vzniku škodzpůsobených modelem, ačkoliv nad nim ztratíte kontrolu.U některých mixů je výhodné, pokud se mix začne uplatňovat až od určité polohyovladače řídícího kanálu. Např. mix, který u motorového větroně potlačujeOffset (odchylka)výškovku v závislosti na plynu, by měl fungovat až od takových otáček motoru,kdy se model začíná opravdu vzpínat.Nastavení velikostiDovoluje libovolně nastavit velikost výchylek serv, symetricky od středu. Takvýchylek (ATV –funguje nastavování velikosti výchylek např. u vysílačů Ranger 3FM Sky, LASERAdjustable Travel4 a 6.Volume)Dovoluje libovolně nastavit velikost výchylek serv, navíc nezávisle pro oběNastavení velikostipoloviny pohybu ovladače. Tak funguje nastavování velikosti výchylekvýchylek (EPA – Endu počítačových souprav.Point Adjustment)Počítačové soupravy vyšších tříd dovolují zpomalit pohyb serva (např. proNastavení rychlostirealistické zasouvání podvozku)pohybu servaPomocí přepínače můžete za letu přepínat dvě velikosti výchylek kormidel. Např.akrobatický model s citlivým řízením odstartujete s malými výchylkami kormidel,Dvojí výchylky (Dualpo nastoupání do bezpečné výšky přepnete na výchylky velké a věnujete seRate, D/R)akrobacii. Před přistáním opět přepnete na bezpečnější malé výchylky.Mění průběh odezvy serva na pohyb ovladače. Funkci můžete nastavit tak, že většívýchylce ovladače okolo neutrálu bude odpovídat jen malé vychýlení serva(přesné řízení i pro velmi citlivý model), při větším vychýlení ovladače začneExponenciální průběhservo velikost výchylky „dohánět“, takže můžete bez problému provádět i tyvýchylek (EXPO)nejprudšíakrobatické obraty. A naopak můžete citlivost okolo neutrálu zvýšit.Pomocí přepínače(ů) můžete přepínat mezi 3-4 sadami nastavení trimů,exponenciál, dvojích výchylek a dalších parametrů pro jeden model. A protožeLetové podmínky (Flighttěmito přepínači je možno aktivovat současně i řadu mixových funkcí, je možnoCondition, Flight Phase)pouhým přepnutím přepínače (dle potřeby) změnit letové charakteristiky modelu –např. u větroňů nastavení pro rychlý přelet, vlek nebo kroužení v termice.Je jemný elektronický trim, dovolující velmi přesné nastavení neutrální polohySubtrimserva.Obrácení smyslu výchylek Dovoluje nastavit směr pohybu serva. Na klasických vysílačích k tomuto účeluslouží mechanické přepínače, u počítačových je to záležitost programová.serv (Servo Reverse)Zhasnutí motoru (Throttle Dovoluje naprogramovat úplné uzavření plynu spalovacího motoru po stiskuVolba konfigurace křídlaPeppee

tlačítka na vysílači.Volně programovatelné mixy (případně zapínatelné a vypínatelné přepínači zaletu), dovolují libovolně programovat kanál řídící (Master) a řízený (Slave) aVolně programovatelnéodezvu (poměr mixu a jeho smysl). Počet volně programovatelných mixů jemixyobvykle dobrým vodítkem pro posouzení „inteligence“ počítačové RC soupravy.Po přepnutí příslušného přepínače se současně vychýlí vztlakové klapky dopředprogramované polohy a výškovka automaticky vyrovnává vzniklý klopivýPřistávací konfiguracemoment. Tato funkce je použitelná i v případě, že má model klapky a křidélka(LANDING)mixována jako flaperony.Při vychýlení výškovky se v opačném smyslu vychylují i klapky, což umožní„hranatější“, „3D“ či „pylonářské“ zatáčky a obraty.Mix výškovka-klapkyPůsobením mixu se při vychýlení ovladače křidélek vychyluje rovněž směrovka,Mix křidélka–směrovkapřičemž směrovku můžete stále příslušným ovladačem řídit. Velmi dobré pro(Combi - mix)makety větroňů nebo modely a la Piper.Mix pro samokřídla; každé křidélko je ovládáno zvláštním servem a vykonávápohyb jako normální křidélko (jedno nahoru, druhé dolů) a zároveň jako výškovkaElevony(obě plochy současně nahoru nebo dolů). Pohyb obou ploch v obou rolích bývánezávisle nastavitelný.Sdružené ocasní plochy, každá plocha je ovládána jedním servem a mixMotýlkové ocasní plochykombinuje pohyby směrovky a výškovky. Pohyb obou ploch v obou rolích bývá(V-tail)nezávisle nastavitelnýUmožňuje nastavit různou velikost výchylky křidélek nahoru a dolů (výchylkanahoru má být větší, neboť je křidélko v této poloze méně účinné). Mix máDiferenciace výchylekzásadní vliv na koordinovaný průlet zatáčkou, kdy model nemá tendenci zatáčkukřidélek„utahovat“, ani z ní vyklouzávat ven. Nutné zvláště pro větroně.Mixuje dohromady pohyby křidélek a vztlakových klapek nebo brzd. Při použitítohoto mixu je každé křidélko ovládáno zvláštním servem a křidélka vykonávajísvoji normální funkci v závislosti na poloze příslušného ovladače. Zároveň aleFlaperonymůžeme ovladačem klapek libovolně souhlasně vychylovat křidélka nahoru(brzdy) nebo dolů (vztlakové klapky). Funkce zpravidla zahrnuje i nastavenídiferenciace výchylek křidélek.Zajišťuje vychylování křidélek (dvojitých klapek) ve funkci klapek zároveňs klapkami (pokud jsou na křídle vedle mixovaných křidélek i klapky, používá seMix klapky-křidélkaspíše název dvojité klapky, než flaperony). Pohyb klapek je ovládán zvláštnímovladačem (otočným nebo posuvným).Zajišťuje, že výškovka automaticky vyrovnává klopivý moment vyvolanýMix klapky-výškovkavychýlením klapek. Funguje současně s mixem klapky-křidélka.Umožňuje strmý sestup modelu na přistání bez nadměrného zvýšení dopřednérychlosti. Mix zajišťuje současné vychýlení klapek dolů a křidélek jako brzdCrow (butterfly) mixnahoru, velikost výchylky je proporcionálně ovládána ovladačem plynu. Současněje možno programovat výchylku výškovky pro vyrovnání klopivého momentu.Mixuje klapky tak, aby pracovaly současně jako křidélka (někdy se to označujeMix křidélka-klapkyjako dvojitá křidélka; vnitřní plochy mají zpravidla cca poloviční výchylky).PROGRAMOVÉ FUNKCE PRO VRTULNÍKYPomocí přepínače(ů) můžete volit 3-4 režimy letu: visení, dopředný let a let naLetový režim (Flightzádech a autorotace. Současně se přepínají příslušné křivky předvolby plynu aCondition, Flight Phase)kolektivu, zisk gyra atd.Při visení udržuje stálou výšku modelu, pokud pohybujete ovladačem směrovkyMix vyrovnávací rotor(vyrovnávacího rotoru, ocasní vrtulky). Protože při různém úhlu nastavení listůplynCut)Peppee

Nastavení gyroskopuAutorotace (ThrottleHold)Křivka předvolby plynu(Throttle Curve)Křivka předvolbykolektivu (Pitch Curve)RevomixNastavení desky cykliky(Swashplate)vyrovnávacího rotoru odebíráte různý výkon od nosného rotoru, vrtulník by beztohoto mixu stále osciloval nahoru a dolů.Funkce umožňuje pro každý letový režim nastavit optimální zisk gyra. Podmínkouje samozřejmě použití odpovídajícího typu gyroskopu (tzv. Dual Heading gyro).Používá se při provádění přistání autorotací. Funkce zajistí stažení plynu donastavitelné polohy bezpečného volnoběhu a odpojí servo plynu od ovladače.Ovládání kolektivu je samozřejmě zachováno.Umožňuje nastavení křivky předvolby plynu ve 2-5 bodech („křivka“ je veskutečnosti soustava přímkových úseků spojujících naprogramované body) ajemně tak optimalizovat průběh otáček motoru v závislosti na poloze ovladačeplynu. Každý režim letu (kromě autorotace) má svoji nezávisle nastavitelnoukřivku.Umožňuje nastavení křivky předvolby kolektivu v 2-5 bodech („křivka“ je veskutečnosti soustava přímkových úseků spojujících naprogramované body) ajemně tak optimalizovat průběh nastavení úhlu náběhu listů nosného rotoruv závislosti na poloze ovladače plynu/kolektivu. Každý režim letu včetněautorotace má svojinezávisle nastavitelnou křivku.Revomix slouží pro potlačení reakčního momentu (projeví se otáčením vrtulníkuokolo svislé osy) způsobovaného změnou úhlu náběhu listů nosného rotoru azměnou rychlosti jeho otáčení. Mixuje se tedy kolektiv do ovládání vyrovnávacíhorotoru. Pro každý režim letu (kromě autorotace) lze naprogramovat různé hodnotypro polohu ovladače plynu/kolektivu v dolní a horní polovině výchylky.Používá se pro mechaniky CCPM (Collective&Cyclic Mixing), u nichž je v jednéchvíli kolektiv ovládán více než jedním servem (systémy 120 a 180 stupňů).Zajišťuje, že pokud pohybujete pouze ovladačem plynu/kolektivu, pohybuje sedeska cykliky pouze nahoru a dolů, bez stranových výchylek (tj. za letu vrtulníksvisle stoupáa klesá bez klonění nebo klopení).U každé položky je třeba ji při nastavování aktivovat. Položka INH –neaktivní, ACT – aktivní.Při zapnutí vysílače musejí být všechny přepínače sepnuty směrem dolů anebo dopředu. Jinak TX hlásí SWITH ERROR. Po přepnutí normálněnaběhne.Každá změna nastavení je potřeba potvrdit stisknutím tl. MENU, jinak se změna neprovede. Opuštění pozicebez uložení změny se provede tl. EXITPárování dalšího přijímačePOSTUP:1, Do pozice BAT zapojit propojku.2, Musí se zapojit napětí 4,5-6,0 V ze zvlášťního zdroje, ne z regulátoru na pozici BIND. Poté začne blikatPeppee

dioda v RX.3, Držet tl BIND na TX a zapnout jej. Při naběhnutí TX dioda na RX začne svítit.4, Vypnout RX a odstranit propojku z pozice BAT. Vypnout TX.5, Zapnout TX a na RX do pozice BAT, nebo z regulátoru na pozici plynu, přivést napětí a párování jeHOTOVO.Co je potřeba nejprve:1)Je potřeba zvolit jméno letadla MODEL SELE, který chceme nastavovat. Je zde 8 pozic na paměti námipojmenovaných letadel.Provede se následovně:Podržet tl Menu, po zobrazení položek System a Setting přejít na položku System a vstoupit do menustisknutím tl MENU. Vybrat jednu pozici v paměti2)Nastavit jméno letadla MODEL NAME. Po potvrzení této položky se zobrazí abeceda a číslice. Vyberemeprvní písmeno z názvu letadla pomocí a – a najdeme si pozici jedna v názvu pomocí UP a DOWN apotvrdíme písmeno zmáčknutím tl. MENU. Takto pokračujeme v dalších pozicích. Pro uložení názvu je potřebana poslední pozici názvu zmáčknout 2x tl MENU, jinak se název neuloží.3)Zde vybrat TYPE SELE na příslušnou hodnotu a potvrdit opětovným stisknutím tl. MENU . Máme vybraný typletadla. ACRO, GLID, HELI v menu. Při každé změně modelu letadla se vynuluje veškeré nastaveníprovedené pro tuto pozici v paměti !!!4)Modulace, vybrat PPM nebo PCM5)Vybereme rozložení ovládacích pák STICK SET, podle našeho požadavku. Jsou zde 4 možnostiPeppee

6) Copy je pozice pro kopírovaní nastavení na další model.UČITEL - ŽÁKDalší zjištění z provozu učitel-žák. Stopky musí hlídat žákova vysílačka, protože učitelovy stopky jsounefunkční, resp. jejich vypínač je použitý pro přepínání učitel-žák.Učitelův vysílač je zapnutý hlavním vypínačem, žákův vypnutý - zapne se zapojením kabelu a napájí se z něho.Oba vysílače je nutno naprogramovat příslušným modelem, nedá se svítit, ale to už tu někdo psal. Aby mohlučitel létat místo žáka, musí držet spínač stopek v sepnutém stavu, pak může ovládat. Doporučuji přehodit tentospínač na přepínač. Na stopky stačí přepnout a vrátit zpět na výchozí pozici, pro režim učitel - žák se necháspínač sepnutí po dobu, kdy bude učitel létat a pak se vrátí zpět , aby mohl létat žák.Peppee

NASTAVENÍ JEDNOTLIVÝ POLOŽEKRevers: Tato funkce umožňuje nastavení obracené výchylky serv.Peppee

Trenér: umožňuje nastavení výchylek při fci trenéra, musí být nastaveny stejně na trenérovi i žákovi!SUB TRIM: jemné dotrimování neutrální polohy servaPeppee

FLAPERONY: mix pro nastavení fce křidýlek i jako klapek, případně brzdČASOVAČ, Stopky: zde se musí aktivovat z INH na ACT a nastavit příslušný čas letu a potvrdit t l.MENU.Aktivuje se stlačení spínače TRN vpravo vpředu dole.Peppee

DISPLAYDůležitá položka , kde si můžete vyzkoušet, co jste právě „napípali“ a vidíte to na kterém kanále se co děje, přikteré akci.FLAPTRIM – musí být nastavena nenulová hodnota a aktivní ACT, jinak nefungují FLAPERONY napřepínači, aby se vychýlili křidélka.Peppee

AILDIFF– Diferenciace výchylek křidélekPoužívá se pro nastavení výchylek každého křidélka na zvláštním servu tak, že se může vyklonit :Příklad: nahoru 100% a dolu na 50%AILDIFFSTATE ACTAIL 1 100 050AIL 2 100 050Peppee

AIRBARAKE – VZDUŠNÉ BRZDYVykloní křidélka nahoru po přepnutí přepínače TRN, každé křidélko má vlastní servo, pravé křidélko kanál 1 alevé křidélko kanál 6ELEV-FLAP –mix na mixování výškovky a klapekPeppee

Peppee

Peppee

AUX-CH umožňuje nastavení určitých fcí na kanály 5 až 8Peppee

Nastavení ACRO:Flaperon:Křidélka/ klapky: kanál 1 pravé a 7 levé ovládané přepínačemAILDIFFState ACTAil1 100 100Ail2 -100 -100AIRBRAKE sw ( ON ) třípolohový přepínač prostřední poloha " 1"State ACTAil1 50Ail2 -50Flap 000Elev 000Elevdiff000Křidélka/ klapky: kanál 1 pravé a 6 levé ovládané Pitchtrim-emFLAPERONAIL 1 100,100AIL2 100,100FLP1 100FLP 2 -100AUX-CH 6FLAPTRIM musí být ACTStat ACTFlap 100Funguje to tak, že na pitch trim to reaguje jedna výchylka vyklopí nahoru, prostřední poloha 0 a druhá polohatrimu se vyklopí dolůAlespoň tak mě to fungovalo také tak, že jsem